>Μετά το 2015 οι ελληνικές τράπεζες θα χρηματοδοτήσουν την οικονομία

>
Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία μέχρι το 2015. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα συνολικά δάνεια μπορεί να παραμείνουν πέριξ των 250 δις ευρώ για τα επόμενα 3-4 χρόνια.

Δεν είναι μόνο το πρόβλημα των επισφαλών δανείων αλλά και το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν μείζον ζήτημα με τις εγγυήσεις που έχουν καταθέσει στην ΕΚΤ, με τα έντοκα και κυρίως με την συνεχή μείωση των καταθέσεων.
To νέο haircut που επιβάλλει η ΕΚΤ στις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για να παράσχει ρευστότητα προς τις τράπεζες και διαμορφώνεται στο 15% μειώνοντας την αξία της παρεχόμενης ρευστότητας κατά 4 με 4,5 δις ευρώ, το πρόβλημα με τα έντοκα που στερεί 1,4 δις ευρώ ρευστότητα καθώς και η συνεχή μείωση των καταθέσεων από 237,7 δις αρχές του 2010 στα 191 -190 δις τον Ιούνιο του 2010 είναι προφανές ότι έχουν πλήξει καίρια την ρευστότητα των τραπεζών.
Όμως το πλέον δομικό πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες είναι ότι είναι απόλυτα εξαρτημένες στην ΕΚΤ έχουν λάβει 97,5 δις με βάση τα στοιχεία Μαΐου ρευστότητας και καταθέσεις εγγυήσεις 141,8 δις ευρώ και αδυνατούν να απεξαρτηθούν από την ΕΚΤ καθώς δεν μπορούν να βγουν στις αγορές να δανεισθούν.
Άπαξ και η Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές νωρίτερα από το 2015 είναι ξεκάθαρο ότι ούτε οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να βγουν νωρίτερα στις αγορές πριν από το 2015.
Άρα για 4-5 χρόνια θα βρίσκονται σε μια ιδιότυπη ομηρία χωρίς να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.

Τι ακριβώς έχει συμβεί

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δύο πηγές άντλησης ρευστότητας τις καταθέσεις που μειώθηκαν περαιτέρω στα 190-191 δις ευρώ δηλαδή συνολική μείωση 47-48 δις ευρώ από τις αρχές του 2010 και την ΕΚΤ από την οποία έχουν δανεισθεί 97,5 δις ευρώ και έναντι αυτών έχουν δώσει 141,8 δις ευρώ εγγυήσεις.
Οι πιέσεις που ασκούνται στις τράπεζες είναι να χρηματοδοτήσουν την οικονομία ωστόσο οι τράπεζες γνωρίζοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν με την ρευστότητα τους αποφεύγουν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.

Είναι ενδεικτικό ότι από τα 25 δις ευρώ των τελευταίων εγγυήσεων που χορήγησε το κράτος στις τράπεζες κατέληξαν 4-5 δις ευρώ στην οικονομία

Το ένα haircut μετά το άλλο

Το ένα haircut μετά το άλλο έχουν υποστεί οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ αλλά ακόμη αντέχουν.
Αρχικά ήταν το haircut στις αποτιμήσεις των ομολόγων και πάσης φύσεως εγγυήσεων το οποίο το ξεπέρασαν. Η πρόκληση ήταν της τάξης των 6-7 δις ευρώ.
Εν συνεχεία έχασαν εγγυήσεις λόγω των επιθετικών υποβαθμίσεων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και απώλεσαν συνολικά 12-14 δις ευρώ.
Η ταλαιπωρία του τραπεζικού συστήματος όμως συνεχίζεται.
Στις 28 Ιουνίου δηλαδή την Τρίτη στις 3 το μεσημέρι η ΤτΕ τηλεφωνεί στις τράπεζες και τους ζητάει άμεσα να καλύψουν ένα χάσμα στην ρευστότητα τους λόγω του νέου haircut που επέβαλλε η ΕΚΤ ύψους 15%.
Τι ακριβώς συνέβη.
Η ΤτΕ ως εποπτική αρχή και μέλος της ΕΚΤ εκτέλεσε μια σαφή εντολή της ΕΚΤ.
Αποτίμησαν τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών που έχουν εκδώσει με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου περίπου 50 δις ευρώ. Από την διαδικασία της αποτίμησης προέκυψε ένα haircut 15% που αυτό ισοδυναμούσε με μια απώλεια περίπου 20% στην ρευστότητα.
Η απομείωση δεν αφορούσε το σύνολο των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου αλλά μέρους αυτού το οποίο ωστόσο ήταν η πλειοψηφία.
Οι ελληνικές τράπεζες από αυτή την διαδικασία δέχθηκαν ένα πλήγμα περίπου 4-5 δις ευρώ το οποίο παραδόξως αντιμετώπισαν, αποδεικνύοντας ότι ακόμη διαθέτουν εφεδρείες και διαθέτουν εργαλεία αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων.
Το συμβάν κρατήθηκε μυστικό ωστόσο η πληροφορία διασταυρώθηκε από δυο πηγές.
Το συμπέρασμα ποιο είναι ότι παρά την κρίσιμη κατάσταση, παρά το σοκ που έχει δεχθεί η οικονομία και η κοινωνία παρά τους φόβους χρεοκοπίας το τραπεζικό σύστημα ακόμη αντέχει και αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι τόσο η ΤτΕ όσο και το τραπεζικό σύστημα έχει ακόμη αντοχές.