Μεταβατική περίοδο κατάργησης των ισολογισμών ζητά το ΕΒΕΑ

Να υπάρξει μεταβατική περίοδος για την κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στον Τύπο ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας Γ. Κασιμάτης, του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κ. Μίχαλος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Β. Κορκίδης και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Π. Καρέλλας.

Η ανακοίνωση έρχεται με αφορμή τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στη νέα δανειακή σύμβαση και η οποία προβλέπει την κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στον Τύπο. Οι πρόεδροι των Ενώσεων θεωρούν ότι για την επιτυχή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων απαιτείται διεξοδική μελέτη και προγραμματισμός, αλλά και κυρίως χρόνος προσαρμογής, προκειμένου να υπάρξουν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα, χωρίς αρνητικές παρενέργειες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση των Ενώσεων, «με δεδομένη τη σημερινή συγκυρία, είναι σκόπιμη η διατήρηση της διαφάνειας που εξασφαλίζει η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στις εφημερίδες, εφόσον βεβαίως εξασφαλιστεί η μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκλογίκευσης της διαδικασίας δημοσιοποίησης, μέσω της καθιέρωσης κριτηρίων ως προς τις εφημερίδες όπου γίνεται η δημοσίευση και μέσω της μείωσης των επάλληλων δημοσιεύσεων οι οποίες σήμερα ισχύουν».

«Υπό τις συνθήκες της σημερινής χρηματοπιστωτικής κρίσης, η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των συναλλασσόμενων προς τις επιχειρήσεις πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλαχθεί. Για τον λόγο αυτό, η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων έχει περισσότερο παρά ποτέ σημασία. Οι εφημερίδες σήμερα διαδραματίζουν – και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν – ουσιώδη ρόλο στην οικονομική πληροφόρηση. Η κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων σ’ αυτές θα περιόριζε τον ρόλο αυτό».

Θεωρούν δε ότι η πλήρης και άμεση κατάργηση της δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων θα προκαλέσει προβλήματα στην αγορά καθώς:

– δεν έχουν ωριμάσει ευρύτερα οι συνθήκες για διεξοδική δημοσιοποίηση στοιχείων με ανάρτηση στο διαδίκτυο, ενώ

– στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως οι δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων γίνονται με καθυστερήσεις και ταυτόχρονα επιβαρύνουν με επιπλέον κόστος τις επιχειρήσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση από το νομοθέτη ικανής μεταβατικής περιόδου ως προς την προσαρμογή στο νέο καθεστώς θα διασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή του.