>Με εξευτελιστική τιμή η Reignwood ζητά να αγοράσει την ΑΤΕ

>
Το ενδιαφέρον των Κινέζων για την ΑΤΕ Bank εκδηλώθηκε μέσω της Reignwood του Ταιλανδοκινέζου επιχειρηματία Chanchai Ruayrungruang, ο οποίος είναι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Κίνας.
Η πληροφορία είναι παλαιά το www.bankingnews.gr είχε αναφερθεί από τις αρχές Δεκεμβρίου για κινέζικο ενδιαφέρον για την ΑΤΕ ενώ μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε το όνομα του επιχειρηματικού σχήματος δηλαδή η Reigwood.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση των Κινέζων περιλαμβάνει ένα εξευτελιστικό τίμημα το οποίο δεν πρέπει παρά να απορρίψει το ελληνικό δημόσιο. Ταυτόχρονα η πρόταση που έχει υποβληθεί εμφανίζει και πολλά κενά και παρά το μέγεθος του Κινέζικου σχήματος είναι διάτρητη.
Η πλέον ρεαλιστική πρόταση φαίνεται ότι είναι η συμμετοχή ως μετόχου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 250 έως 325 εκατ ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου 1 δις ευρώ που θα προχωρήσει η ΑΤΕ Bank εφόσον όμως λάβει και τις εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία σημειωτέον είχε διαφωνήσει με την καταβολή 675 εκατ ευρώ υπό την μορφή προνομιούχων μετοχών ως στήριξη από το ελληνικό δημόσιο.
Σε μια τέτοια περίπτωση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα αποκτήσει το 15% με 18% της ΑΤΕ.
Όμως όλο το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στην αύξηση κεφαλαίου που δεν θα είναι ύψους 1 δις ευρώ αλλά πραγματικά 325 εκατ ευρώ.
Το δημόσιο θα μετατρέψει τις προνομιούχες μετοχές σε κοινές και έτσι θα εισφέρει στην αύξηση του 1 δις ευρώ 675 εκατ από την διαδικασία μετατροπής. Το ελληνικό δημόσιο δεν θα καταβάλλει νέα χρήματα.
Στην αύξηση του 1 δις ευρώ δύο παράμετροι θα πρέπει να αξιολογηθούν.
1)Ποιος βάζει τα χρήματα τελικά και σε ποια τιμή και
2) Τι θα πράξουν οι μικρομέτοχοι.
Το ελληνικό κράτος κατέχει το 77% της ΑΤΕ άρα θα πρέπει να εισφέρει 770 εκατ ευρώ κατ ελάχιστο καθώς υπάρχει πιθανότητα να μην συμμετάσχουν οι μικροεπενδυτές που ελέγχουν το 23%.
Με τα 675 εκατ ευρώ των προνομιούχων έως τα 770 εκατ προκύπτει διαφορά 95 εκατ ευρώ.
Τα 95 εκατ ευρώ ποιος θα τα καταβάλλει;
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο κάνοντας χρήση των αποθεματικών του θα καλύψει τα 95 εκατ ευρώ.
Όμως αν στην αύξηση δεν συμμετάσχουν οι μικρομέτοχοι, τότε και μόνο τότε θα υποχρεωθεί το κράτος μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να καλύψει όλες τις αδιάθετες μετοχές. Η ονομαστική αξία της ΑΤΕ στα 0,72 ευρώ η μετοχή στα 0,76 ευρώ και υπό φυσιολογικές συνθήκες η τιμή της αμκ θα πρέπει να διαμορφωθεί τουλάχιστον στα 0,40 με 0,44 ευρώ.
Αν η ονομαστική αξία δεν αναπροσαρμοστεί και δεν υπάρξει discount 40% με 44% στην ΑΤΕ δεν θα προσελκύσει τους μικροεπενδυτές που ελέγχουν το 23% της τράπεζας.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μπορεί να αποκτήσει έως και 15% με 18% της ΑΤΕ έχοντας καταβάλλει έως και 325 εκατ ευρώ στην αύξηση
Αν υποχρεωθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και καταβάλλει στην αύξηση 325 εκατ ευρώ αυτό θα σημαίνει ότι το 50% των αποθεματικών του Ταμείου θα χρησιμοποιηθούν σε αύξηση κεφαλαίου που αυτό να εγείρει και νομικό ζήτημα.
Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι το 1 δις ευρώ φθάνει;
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι άπαξ και δεν θα επιστρέψει τις προνομιούχες μετοχές φθάνουν ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την προσέγγιση.
Κατά ορισμένες εκτιμήσεις περίπου 1,5 με 2 δις ευρώ θα ήταν ένα επαρκές κεφάλαιο για την ΑΤΕ Bank.
Ίσως τελικά η αύξηση του 1 δις ευρώ να συνδυαστεί με μια επιθετική μείωση του ενεργητικού μέσω της μείωσης των δανείων.
Το σχέδιο μπορεί να είναι απλό όσο παρουσιάζεται, η τράπεζα θα μειώσει δραματικά τα δάνεια της προς το δημόσιο και τους αγρότες περί τα 7 δις ευρώ ώστε να μειωθεί το ενεργητικό και έτσι να βελτιωθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Έλεγχος στα δάνεια

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της ΑΤΕ για να ακολουθήσει η κεφαλαιακή ενίσχυση. Τα δάνεια της ΑΤΕ ανέρχονται στα 20,2 δις ευρώ ενώ τα συνολικά προβληματικά δάνεια στα 1,5 δις ευρώ.
Τα δάνεια προς το δημόσιο ύψους 4,2 δις ευρώ προς τον αγροτικό τομέα στα 2,2 δις ευρώ, τα επιχειρηματικά 3,7 δις ευρώ και τα στεγαστικά που αποτελούν και την αιχμή του δόρατος της τράπεζας στα 6,85 δις ευρώ.
Η μείωση του χαρτοφυλακίου δανείων άρα και του ενεργητικού θα συμβάλλει στην αύξηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Έχει τονισθεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει έκπληξη η μείωση του ενεργητικού έως 20 με 25% στην ΑΤΕ Bank.