>Με ζημιές πάνω από τις μισές εισηγμένες το 2010

>

Ζημιές παρουσίασαν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες οι εισηγμένες. Ειδικότερα, ζημιογόνο κατά 2,92 δισ. ευρώ ήταν το συνολικό αποτέλεσμα των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών για τη χρήση του 2010, έναντι κερδών ύψους 3,7 δισ. το 2009, ενώ αύξηση 3,24%, στα 76,4 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών.
Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν δυσμενώς κατ΄ αρχήν από τη μεγάλη ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία αλλά και από την έκτακτη εισφορά, το πολύ αρνητικό κλίμα που υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αγορά μετοχών και ομολόγων καθώς και τις μεγάλες απομειώσεις ενεργητικού στις οποίες προχώρησαν αρκετές εισηγμένες.

Ζημιογόνο σε ύψος 2,92 δισ. ευρώ ήταν το συνολικό αποτέλεσμα των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών για τη χρήση του 2010, έναντι κερδών ύψους 3,7 δισ. το 2009. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο του αρνητικού αυτού αποτελέσματος οφείλεται στις ζημιές που παρουσίασαν ο όμιλος Marfin Investment Group, που σημείωσε ζημιές 1,89 δισ. ευρώ, καθώς και ο όμιλος Αlapis που εμφάνισε αντίστοιχα ζημιές 960 εκατ. ευρώ. Ετσι, τα συνολικά αποτελέσματα χωρίς τις ζημιές των δύο παραπάνω εταιρειών, παραμένουν οριακά και μόνο ζημιογόνα.

Τα αποτελέσματα, τα οποία επεξεργάστηκαν τα στελέχη της Αxon Χρηματιστηριακή κκ. Ν. Ακκιζίδης, Ν. Σακαρέλης και Ν. Καυκάς, αφορούν στο σύνολο των 267 εταιρειών για τη χρήση του 2010 και υπολογίζονται ύστερα από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

Η ΕΙΚΟΝΑ

Οι κερδοφόρες ήταν κατά 28,2% λιγότερες από ό,τι οι ζημιογόνες, αφού θετικό αποτέλεσμα εμφάνισαν οι 117 εταιρείες, ενώ αρνητικό οι 150 εταιρείες. Αύξηση στην κερδοφορία παρουσίασαν 41 εταιρείες, ενώ μείωση 64 εταιρείες. Από ζημιές σε κέρδη επέστρεψαν 13 εταιρείες, ενώ αντίθετα ζημιές από κέρδη εμφάνισαν οι 59 εταιρείες. Ωστόσο, θετική παράμετρο αποτελεί το γεγονός πως σε επίπεδο κύκλου εργασιών παρουσιάστηκε οριακή αύξηση κατά 3,23%.

Οι παράγοντες που επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 οφείλονται κατ’ αρχήν στις συνθήκες αστάθειας και μεγάλης ύφεσης στην οποία εισήλθε η ελληνική οικονομία το έτος 2010. Αρνητική συνεισφορά στα αποτελέσματα είχε η έκτακτη εισφορά των κερδοφόρων επιχειρήσεων προς το κράτος, το πολύ αρνητικό κλίμα που υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αγορά μετοχών και ομολόγων, καθώς επίσης και οι μεγάλες απομειώσεις ενεργητικού και διαγραφή υποαξιών (goodwill) στις οποίες προχώρησαν αρκετές εισηγμένες εταιρείες όπως οι MIG, Alapis, Βωβός κ.ά

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις εταιρείες του FTSE-20 μόνο τρεις, η Μotor Oil, η ΕΛΠΕ και ο Μυτιληναίος παρουσιάζουν αύξηση των μεγεθών τους. Πρωταγωνιστής στην κερδοφορία σε απόλυτους ρυθμούς είναι ο ΟΠΑΠ με καθαρά κέρδη 575,802 εκατ. ευρώ, ενώ ο αρνητικός πρωταγωνιστής είναι η Εμπορική Τράπεζα, αφού εμφάνισε ζημιές ύψους 873 εκατ. ευρώ. Λόγω κυρίως του εξαγωγικού τους χαρακτήρα αρκετές εισηγμένες διαφοροποιήθηκαν από τη συνολική εικόνα, εμφανίζοντας έτσι ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες η Frigoglass, η S&B, η εταιρεία Καρέλιας, ο όμιλος Μυτιληναίου, η Follie Follie Group, η Motor Oil κ.ά.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στον κλάδο των τραπεζών που παραμένει ο ισχυρότερος στο ελληνικό Χρηματιστήριο τα αποτελέσματα εξακολουθούν και μας προβληματίζουν, αφού ζημιογόνες εξακολουθούν και είναι οι τράπεζες Αγροτική, Γενική, Εμπορική, ΤΤ, T Bank, ενώ μειώσεις καθαρών κερδών εμφάνισαν και οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες ΕΤΕ, Alpha και Eurobank. Στα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν η μεγάλη αύξηση των επισφαλειών, το περιβάλλον ύφεσης της ελληνικής οικονομίας που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις ανάγκες για ρευστότητα, η μείωση των καταθέσεων, η έκτακτη εισφορά και η δυσμενής εικόνα στην αγορά ομολόγων και μετοχών.

Σχεδόν όλες οι τράπεζες έχουν μεταφέρει τα ομόλογα στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, οπότε δεν επηρεάζουν απευθείας τα καθαρά κέρδη. Στα θετικά του κλάδου για το περασμένο έτος σημειώνουμε τις επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από όλες όσες αναζήτησαν κεφάλαια, δηλαδή την ΕΤΕ, την Πειραιώς, την Κύπρου και τη Μarfin, που έτσι ενίσχυσαν τους δείκτες της κεφαλαιακής τους επάρκειας αλλά και τις δραστηριότητες των θυγατρικών τους στο εξωτερικό.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο κλάδος των πετρελαϊκών εταιρειών παρουσίασε ανθεκτικότητα στην κερδοφορία, καθώς και αύξηση στον κύκλο εργασιών εξαιτίας κυρίως της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και της αποτίμησης των αποθεμάτων. Ο όμιλος Μυτιληναίου ξεχωρίζει και ιδιαίτερα η ΜΕΤΚΑ που παρά τα έκτακτα έσοδα, έχει ισχυροποιήσει την παρουσία της στο εξωτερικό, ενώ έχει ενισχύσει και το ανεκτέλεστο υπόλοιπό της.

ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ

Οριακά χαμηλότερα των εκτιμήσεων ήταν τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, ενώ εντυπωσιακή αύξηση εμφάνισε η ΕΥΔΑΠ (+ 97,58% ). Σε κέρδη επέστρεψε και ο ΟΛΠ από τις ζημιές της προηγούμενης χρήσης, ενώ θετική είναι η εικόνα και για τον ΟΛΘ (+ 24%).

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μεγάλη μείωση της κερδοφορίας εμφάνισε κυρίως λόγο του κόστους της εθελουσίας εξόδου ο ΟΤΕ (-90,36%), προβληματίζει και η διαρροή πελατών από τη σταθερή τηλεφωνία, ενώ συνεχίζουν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα και οι εναλλακτικοί πάροχοι Forthnet και Hellas Online.