Με κοινές μετοχές, αλλά …χωρίς ψήφο η ενίσχυση των τραπεζών

Τη στιγμή που εθεωρείτο δεδομένη η συμφωνία κυβέρνησης – τρόικας – IIF για τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του PSI+ το θέμα άνοιξε και πάλι χθες, με στόχο να «βελτιωθεί» περαιτέρω το όφελος του δημοσίου από το κούρεμα του χρέους. Έτσι, ενώ αρχικά το PSI αφορούσε αποκλειστικά τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου, στη διαδικασία εντάχθηκαν και τα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες προς προβληματικές ΔΕΚΟ με την εγγύηση του δημοσίου τα οποία εκτιμώνται σε 11 δισ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Με την έκδοση κοινών μετοχών που, για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον, δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου, θα ενισχυσει το Δημόσιο τις ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής τους. Αυτό προβλέπεται στην τελική συμφωνία για το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, το οποίο θα φτάσει στο 70% της ονομαστικής αξίας τους.

Χθες, στη συζήτηση μπήκε το θέμα ένταξης στη διαδικασία του συνόλου των δανείων προς ΔΕΚΟ, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια άλλη μορφή χρέους του δημοσίου. Τα συνολικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί, σε συντριπτική πλειοψηφία από ελληνικές τράπεζες, εκτιμώνται σε 18 δισ. ευρώ. Τελικά, αποφασίστηκε το κούρεμα να ισχύσει για δάνεια ύψους 11 δισ. ευρώ, που έχουν δοθεί από τις τράπεζες στον ΟΣΕ, τον ΟΑΣΑ, την ΕΑΣ και την ΕΑΒ. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί εάν αυτά θα υπαχθούν κανονικά στο PSI (διαδικασία ανταλλαγής ομολόγων) ή εάν η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την BlackRock, θα καταγράψουν τις επιπτώσεις του κουρέματος στα βιβλία των τραπεζών.

Μικρές αλλαγές φαίνεται πως υπάρχουν και στους όρους ανταλλαγής των ομολόγων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μεσοσταθμικό επιτόκιο μειώθηκε λίγο περισσότερο στο επίπεδο του 3,4%, το οποίο θα ξεκινήσει από 3% για τα νέα ομόλογα λήξεως έως το 2020, το οποίο στη συνέχεια θα αυξάνεται έως το 3,7% συνδεόμενο με ρήτρα συνυπολογισμού του θετικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας από το 2020 και μετά.

Οσον αφορά στα ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει σχεδόν συμφωνηθεί να «ενταχθούν» στη διαδικασία όχι όμως με τον ίδιο τρόπο του κουρέματος που θα ισχύσει για τα ομόλογα του ιδιωτικού τομέα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ΕΚΤ θα μεταβιβάσει τα ομόλογα που κατέχει, συνολικού ύψους περί τα 48 – 50 δισ. ευρώ,  στο μηχανισμό του EFSF στην τιμή κτήσης τους. Μεσοσταθμικά το κόστος κτήσης για τη ΕΚΤ υπολογίζεται στο 65% με 70% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων.

Στη συμφωνία του PSI θα συμπεριληφθούν τελικά οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACS) βάσει των οποίων η εθελοντική συμμετοχή μπορεί να γίνει υποχρεωτική. Αυτό προϋποθέτει νομοθετική ρύθμιση, το κείμενο της οποίας είναι έτοιμο και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση από τη Βουλή εντός των ημερών.

Τέλος, για τα ομόλογα που κατέχουν ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, φαίνεται πως έχει συμφωνηθεί και δεν υπάρχει αλλαγή σ’ αυτό, πως θα εξαιρεθούν από το κούρεμα ως του ποσού των 100.000 ευρώ (το ισόποσο δηλαδή των εγγυημένων από το κράτος καταθέσεων) και θα αποπληρωθούν στην τιμή κτήσης τους, δηλαδή οι σημερινοί ομολογιούχοι θα λάβουν πίσω στο ακέραιο το κεφάλαιο που έχουν επενδύσει σε ομόλογα δημοσίου, χωρίς κούρεμα, αλλά και χωρίς απόδοση.

protothema.gr