>Μισθοί ιδιωτικού τομέα στο Δημόσιο και κατάργηση υπερωριών

>Η εναρμόνιση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων με τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα και η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 εργαζόμενους ως το 2015 είναι το «κλειδί» του μεσοπρόθεσμου προγράμματος σταθερότητας της οικονομίας το οποίο παρουσίασε στη θυελλώδη συνεδρίαση των βουλευτών του ΠαΣοΚ στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.

Το πακέτο των μέτρων το οποίο οι ίδιοι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν τις επόμενες ημέρες, με τις όποιες βελτιώσεις γίνουν στο τελικό κείμενο, προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα που οδηγούν στον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση της φορολογίας κατά 28 δισ. ευρώ ως και το 2015.
Ειδικά για το 2011 οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για να επιστρέψει το έλλειμα σε τροχιά μείωσης (μετά την αισθητή συρρίκνωση το 2010) προσδιορίζονται σε 6,4 δισ. ευρώ ποσό υψηλό εφ΄όσον η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση.

Από τα μέτρα άμεσης εφαρμογής είναι ο δραστικός περιορισμός των κονδυλίων για μισθούς στο δημόσιο, η κατάργηση των υπερωριών και των δαπανών για μετακινήσεις (εκτός έδρας) με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από τον Ιούλιο, η περικοπύη κατά 50% του κινήτρου απόδοσης και η επιβολή εισφοράς υπέρ ανέργων 3% σε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

Επίσης προβλέπεται η περικοπή κονδυλίων από τις λειτουργικές δαπάνες των υπουργείων και των ΟΤΑ ύψους δύο δισ. ευρώ ως το 2015.

Τα άλλα μέτρα όπως οι καταργήσεις φορεών της γενικής κυβέρνησης που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό περιγράφονται στο κείμενο συνοπτικά ενώ το επόμενο μεγάλο βήμα κατά τον υπουργό θα είναι:
-οι συγχωνεύσεις σχολείων, νοσοκομείων με την ανακοίνωση και θεσμοθέτηση του νέου υγειονομικού χάρτη, αστυνομικών τμημάτων ακόμη και στρατοπέδων.Νέες περικοπές αποδοχών έρχονται και στις ΔΕΚΟ, επιχειρήσεις για τις οποίες τίθεται στόχος να εξοικονομηθούν συνολικά 1,5 δισ. ευρώ ως και το 2015.
Η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση με στόχο την εξοικονόμηση πόρων ύψους 2 δισ. ευρώ θα γίνει στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, τις υψηλές συντάξεις άνω των 1700 ευρώ και στα κοινωνικά επιδόματα.

Το μενού των αποκρατικοποιήσεων
Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχουν στα χέρια τους οι βουλευτές υπάρχει κατάλογος για τις αποκρατικοποιήσεις και την πώληση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου που θα γίνουν εφέτος (ήδη ξεκίνησαν με την πώληση του 10% του ΟΤΕ) και θα συνεχισθούν με την πώληση μετοχών της ΕΥΑΘ, αλλά και κατάλογος για τις κινήσεις που θα γίνουν την περίοδο 2012 – 2015.