Μπουλούτας : Στερούνται τεκμηρίωσης οι δηλώσεις Σαρρή και Στυλιανίδη

Στερούνται τεκμηρίωσης αλλά και σοβαρότητας οι δηλώσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Λαϊκής Τράπεζας Μιχάλη Σαρρή και Χρίστου Στυλιανίδη, αντίστοιχα, στη σημερινή δημοσιογραφική τους διάσκεψη, αναφορικά με τις επενδύσεις στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αναφέρει με σημερινή ανακοίνωση του ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Popular Bank, Ευθύμιος Μπουλούτας.

«Αναφορικά με τις σημερινές δηλώσεις του κ. Σαρρή και του κ. Στυλιανίδη σε δημοσιογραφική διάσκεψη ότι δήθεν τα αρμόδια όργανα της Λαϊκής Τράπεζας δεν είχαν ενημερωθεί για τη μεγάλη έκθεση της Τράπεζας σε ελληνικά ομόλογα, και ότι ακόμα και όταν η Κεντρική Τράπεζα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου το Μάρτιο του 2010, με επιστολή στην οποία έκανε σύντομη αναφορά στα ομόλογα, η διοίκηση της Τράπεζας δεν ενημερώθηκε, θα ήθελα να αποκαταστήσω την αλήθεια», αναφέρει ο κ. Μπουλούτας στην ανακοίνωση του.

Προσθέτει ότι «οι θέσεις της Τράπεζας σε ομόλογα αναλύονται λεπτομερώς στις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίνονται κάθε τρίμηνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κάτω από τον τίτλο Κυβερνητικοί Τίτλοι και Έντοκα Γραμμάτια, στις παραγράφους Χρεόγραφα Διαθέσιμα προς πώληση και Χρεόγραφα Διακρατούμενα μέχρι τη Λήξη».

«Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ. ακολουθεί της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και των Εξωτερικών Ελεγκτών. Συνεπώς υπήρξε έγκριση αλλά και πλήρης και ανελλιπής ενημέρωση του Δ.Σ. και των οργάνων της Τράπεζας για την έκθεση σε Ομόλογα», προσθέτει.

Επιπρόσθετα, συνεχίζει, «αναλυτικές αναφορές στα Ελληνικά Κυβερνητικά Χρεόγραφα ελάμβαναν χώρα περιοδικώς στα Διοικητικά Συμβούλια και συγκεκριμένες αναφορές έγιναν στο Δ.Σ. της Τράπεζας την 9/2/2010 στη διάρκεια του οποίου εγκρίθηκε ομόφωνα η Στρατηγική της Τράπεζας αναφορικά με την έκθεση σε Ελληνικά Ομόλογα».

Ταυτόχρονα, αναφέρει, « στο Δ.Σ. που έλαβε χώρα στις 22/6/2010 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των Τραπεζών της Ευρωζώνης η όποια ζητήθηκε από τη CEBS (Committee of European Banking Supervisors), με αναλυτική αναφορά σε όλα τα κυβερνητικά χρεόγραφα της Τράπεζας».

Σημειώνει, επίσης, ότι «η CEBS απαίτησε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα την xρήση συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τα ελληνικά χρεόγραφα μεταξύ 2.35% και 3.18%. (Πιθανή ζημία στην περίπτωση χρεοκοπίας)».

Αναφέρει ακόμη ότι «αναφορικά με την επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή είχε αποδέκτη Κύπριο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος άμεσα την κοινοποίησε στη Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου, την Δ/ση Οικονομικών, την Δ/ση Διαχείρισης Κινδύνων και τη Δ/ση Κεφαλαιαγορών».