Μυτιληναίος: Ενίσχυση τζίρου με στήριξη από την ενέργεια

Αύξηση του κύκλου εργασιών, απόρροια κυρίως της αυξημένης συνεισφοράς από τον τομέα της ενέργειας, ανακοίνωσε για το α΄ τρίμηνο ο όμιλος Μυτιληναίος, με τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ να συνεχίζει παράλληλα σε υψηλούς ρυθμούς.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως ο όμιλος Μυτιληναίος παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2012, στηριζόμενος στη σταθερά θετική επίδοση του τομέα Έργων EPC, αλλά και στην αυξημένη συνεισφορά από τον τομέα της Ενέργειας. Όπως τονίζεται, το εξαγωγικό προφίλ του Ομίλου και η απόδοση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη στον ενεργειακό τομέα, επιτρέπουν στον Όμιλο να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις προκλήσεις που θέτει το ασταθές εγχώριο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το α’ Τρίμηνο του 2012 για τον Όμιλο Μυτιληναίος διαμορφώθηκε στα € 358,6 εκατ., έναντι των € 281,1 εκατ. το 2011, αύξηση 28% που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη συνεισφορά του τομέα Ενέργειας.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εξεταζόμενο διάστημα διαμορφώθηκαν σε €40,9 εκατ., από €43,8 εκατ. το 2011.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €10,0 εκατ., έναντι €15,0 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, ο Τομέας Έργων EPC, αποτέλεσε για ένα ακόμα τρίμηνο τον τομέα που κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ στο α’ τρίμηνο του 2012, ανήλθε στα €170,7 εκατ., έναντι €162,2 εκατ. το 2011, αύξηση που αποδίδεται στην απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €27,8 εκατ., από €26,0 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (16,3%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε €23,5 εκατ. έναντι €17,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Επιπλέον, επισημαίνεται πως ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, αποτελεί τον τομέα που αντιμετωπίζει τις ισχυρότερες προκλήσεις το 2012. Η διεθνής συγκυρία που χαρακτηρίστηκε από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, των πρώτων υλών και την αποδυνάμωση των διεθνών τιμών του αλουμινίου στο LME, επέδρασε αρνητικά στις επιδόσεις του Τομέα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μείωση του κύκλου εργασιών που διαμορφώθηκε στα €117,8 εκατ., από €139,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η πίεση, που δημιουργεί το υψηλό ενεργειακό κόστος στους Ευρωπαίους παραγωγούς και οι συνθήκες αδύναμης ζήτησης στην Ευρωζώνη, αντιμετωπίζεται με την άμεση υλοποίηση του προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ» για την περαιτέρω δραστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας, που αρχίζει ήδη να έχει αποτελέσματα.

Ο Τομέας Ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2012. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €77,4 εκατ., από €4,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 και αντιστοιχεί στο 22% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου. Σημειώνεται ότι, το β’ τρίμηνο αναμένεται να ξεκινήσει η συνεισφορά και από τη μονάδα ισχύος 437MW της KORINTHOS POWER, που ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Απρίλιο του 2012. Τέλος, εκκρεμεί ακόμα η εμπορική άδεια της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Αγίου Νικολάου.

Η πρόσφατη υπογραφή της τριετούς Συμφωνίας Συνδιαχείρισης για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, εξασφαλίζει, τόσο την ομαλή τροφοδοσία των τριών θερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας του Ομίλου, όσο και την ευελιξία να πραγματοποιεί εισαγωγές, σταθμίζοντας συνεχώς τις συνθήκες στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ – LNG).

Ο Όμιλος με τη λειτουργία και των τριών θερμικών μονάδων αυξάνει το μερίδιο του στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2006-2011.