>Νέα κυβέρνηση, παλιό Μεσοπρόθεσμο

>
Αντιμέτωπη με τρία γιγάντια “κενά” που εμφανίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο θα βρεθεί όποια κυβέρνηση και αν προκύψει στο πέρας της οξείας πολιτικής αναταραχής που έχει ξεσπάσει…

Το πρώτο είναι το “δημοσιονομικό κενό”, δηλαδή η διαφορά μεταξύ βασικής πρόβλεψης και στόχου του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης για ολόκληρη την πενταετία 2011-15. Η διαφορά αυτή έχει υπερδιπλασιασθεί μέσα σε τρεις μήνες και ανήλθε, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις σε 33, 5 δισ. ευρώ από 14,5 δισ. ευρώ.

Το δεύτερο είναι το κενό.. μέτρων, δηλαδή η απουσία αποδοτικών μέτρων που θα εξασφαλίσουν την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, το οποίο εμφανίζεται μετά το 2012. Πάνω από το 1/3 των μέτρων στο διάστημα 2013-15, αφορούν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής…

Το τρίτο είναι το αναπτυξιακό κενό, δηλαδή το γεγονός ότι όλα δείχνουν πως ούτε το 2012 θα βγει η ελληνική οικονομία από την ύφεση. Στο 0,5% δηλαδή στα όρια του στατιστικού λάθους, θα κυμανθεί η ανάπτυξη το 2012, σύμφωνα με την Κομισιόν.