>Νέα μείωση των καταθέσεων τον Μάρτιο στα 198 δις

>
Νέα σημαντική μείωση σημείωσαν οι καταθέσεις τον Μάρτιο του 2011 και με βάση εκτιμήσεις κατήλθαν κάτω των 200 δις ευρώ περίπου στα 198 με 199 δις ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις τράπεζες ήταν μεταξύ 198 και 201 δις ευρώ τον Φεβρουάριο με Μάρτιο του 2008 δηλαδή πριν 37 μήνες.

Η καταθετική βάση των τραπεζών μειώνεται και μειώνεται συνεχώς και αν η κατάσταση δεν αναστραφεί άμεσα θα ναρκοθετήσει σοβαρά την προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης των τραπεζών από την ΕΚΤ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τράπεζες έχουν αντλήσει από την ΕΚΤ 97,7 δις ευρώ με βάση το τέλος του 2010 και αρχές του 2011 ειδικά τον Μάρτιο έχει μειωθεί οριακά παρά τις πρωτοβουλίες που έλαβαν οι τράπεζες.

Η μείωση της εξάρτησης από την ΕΚΤ ναρκοθετείται ξεκάθαρα από την μείωση των καταθέσεων. Χάνοντας συνεχώς καταθέσεις οι τράπεζες εγκλωβίζονται ακόμη περισσότερο στην ιδιότυπη ομηρία της ΕΚΤ.

Με βάση ενδείξεις πτώση κάτω από 190 δις ευρώ στην καταθετική βάση το πρόβλημα στις τράπεζες και στην ρευστότητα τους θα οξυνθεί περισσότερο.
Η εξέλιξη της πορείας των καταθέσεων των τραπεζών χωρίς ωραιοποιήσεις είναι πολύ ανησυχητική.

Τον Ιανουάριο του 2011 υπήρξαν νέες εκροές καταθέσεων στο εξωτερικό αλλά και δαπανήθηκαν στο εσωτερικό και έτσι εξηγείται γιατί μειώθηκαν κατά 4 δις ευρώ περίπου.