>Νέα τραπεζικά stress tests

>
Στις 2 Μαρτίου θα ανακοινωθεί η μεθοδολογία των νέων stress tests.
Τα νέα ευρωπαϊκά stress tests που θα υλοποιηθούν τον Μάιο πιθανότατα θα περιλαμβάνουν νέες παραμέτρους που προφανώς θα επηρεάσουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τελικά θα υπάρχει παράμετρος ρευστότητας κατά το βαθμό εξάρτησης των τραπεζών από την ΕΚΤ ενώ οι πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη haircut 20% είναι ασαφείς.
Αρμόδια και πιθανότατα καλά ενημερωμένη πηγή αναφέρει ότι μάλλον δεν θα υπάρξει haircut ωστόσο Γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι πρέπει να περιλαμβάνεται όχι ότι θα περιλαμβάνεται αλλά ότι πρέπει να περιλαμβάνεται.

Τους επόμενους μήνες η ΕΚΤ ενδέχεται νε επιβάλλει ένα μηχανισμό κεφαλαιακών πέναλτι ειδικά ως προς τον δεσμευόμενο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για όσες τράπεζες εμφανίζουν πολύ υψηλή εξάρτηση από την ΕΚΤ.
Όσες τράπεζες έχουν υψηλή εξάρτηση θα υποχρεούνται να διακρατούν υψηλότερα κεφάλαια άρα να διατηρούν και υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια.

Στα stress tests και όσον αφορά την Ελλάδα με βάση τις ίδιες πηγές αλλά και στελέχη ξένων επενδυτικών οίκων που παρακολουθούν τα ελληνικά τραπεζικά δρώμενα επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο η παράμετρος της ρευστότητας όσο και η παράμετρος των εποπτικών κεφαλαίων που είναι συνδεδεμένη με την σύνθεση των χαρτοφυλακίων ομολόγων εν προκειμένω των αδύναμων χωρών άρα και των ελληνικών.

Στελέχη ξένων οίκων θεωρούν ότι στα ακραία σενάρια πρέπει να υπάρχει ρήτρα που να λέει πως οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν μια ξαφνική απόσυρση των μέτρων στήριξης της ρευστότητας και ταυτόχρονα μέτρο που να λέει ότι αν υπάρξει haircut στα ελληνικά ομόλογα σε ποιο βαθμό θα πληγούν τα κεφάλαια των τραπεζών;
Σύμφωνα με πληροφορίες μια βασική παράμετρος που θα ληφθεί υπόψη είναι το μέγεθος της εξάρτησης από την ΕΚΤ.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανεισθεί το 22,5% του ενεργητικού τους από την ΕΚΤ υπό την μορφή ρευστότητας ύψους 95 δις ευρώ.
Η εξάρτηση αυτή θα προσμετρήσει αρνητικά στα επόμενα stress tests.

Τα stress tests της CEBS που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2010 ανέφεραν ότι υιοθετήθηκαν ακραία σενάρια τα οποία δεν είναι δυνατό να καταστούν πραγματικότητα.
Όμως κατά παράδοξο τρόπο το ακραίο σενάριο αποτυπώθηκε στις Ιρλανδικές τράπεζες οι οποίες πέρασαν στα ακραία σενάρια της CEBS αλλά στο τέλος χρεοκόπησαν…
Άρα τα προηγούμενα stress tests ήταν μη ρεαλιστικά, δεν αποτύπωσαν την πραγματικότητα αντιθέτως την ωραιοποίησαν…