>Νέος συνεργάτης για την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος

>
Τον νέο συνεργάτη του European Securities Network (ESN) για την Φιλανδική αγορά αποτελεί η Pohjola Bank plc (“Pohjola”), μέρος του OP-Pohjola Group, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, αποκλειστικός συνεργάτης του ESN.

Η OP-Pohjola Group προσφέρει τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός όμιλος της Φιλανδίας, με σύνολο ενεργητικού 84 δισ. ευρώ το 2010, και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ κατέχει ηγετική θέση στην Φιλανδική αγορά δανείων και καταθέσεων εξυπηρετώντας πάνω από 4 εκατ. πελάτες.

Με την εισαγωγή και της Pohjola στο ESN, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος παρέχει στους πελάτες της πρωτογενή ανάλυση σε 800 εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια 10 Ευρωπαϊκών χωρών, ενώ η ομάδα αναλυτών και πωλητών Ευρωπαϊκών μετοχών του οργανισμού αυξάνεται σε 320 επαγγελματίες.