>Νέο αμοιβαίο Marfin θεσμικών χαρτοφυλακίων Euro Hedged

>
Στη διάθεση του νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου Marfin Θεσμικών Χαρτοφυλακίων EURO Hedged Fund of Funds Μετοχικό προχώρησε η Marfin GAM ΑΕΔΑΚ επεκτείνοντας τη γκάμα της σειράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τύπου Fund of Funds.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει, κυρίως, σε μερίδια μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονται οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού και έχουν κύριο στόχο να προσφέρουν τη δυνατότητα για υψηλές αποδόσεις μακροπρόθεσμα και παράλληλα να αντισταθμίζουν το συναλλαγματικό κίνδυνο, που προκύπτει από τις τοποθετήσεις σε μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εκτός της ευρωζώνης.

Είναι ένα επενδυτικό προϊόν με σημαντική διασπορά, που καλύπτει ευρύ φάσμα τοποθετήσεων στις παγκόσμιες μετοχικές αγορές, αξιοποιώντας με το βέλτιστο τρόπο τόσο τη γεωγραφική κατανομή όσο και τις στρατηγικές διαχείρισης. Απευθύνεται σε πελάτες με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, που επιθυμούν, κυρίως, κεφαλαιακά κέρδη και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Το νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι το πρώτο Fund of Funds της MARFIN GAM Α.Ε.Δ.Α.Κ που εστιάζει στον περιορισμό κατά το μέγιστο δυνατό της συναλλαγματικής έκθεσης που προέρχεται από επενδύσεις σε Α/Κ, που αποτιμώνται σε Ευρώ και παράλληλα αντισταθμίζουν την έκθεσή τους σε άλλα νομίσματα κι έτσι διαφοροποιείται από την πλειοψηφία των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της MARFIN EGNATIA BANK και στα γραφεία της Marfin GAM Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα).