>Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στα επιτόκια δανείων, καρτών και καταθέσεων

>
Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στα επιτόκια δανείων, πιστωτικών καρτών, αλλά και καταθέσεων. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες του 0,25 στα επιτόκια των δανείων και καρτών και μικρότερες στα επιτόκια των καταθέσεων.

Μέχρι σήμερα οι τράπεζες που ανακοίνωσαν αυξημένα επιτόκια είναι οι εξής:

Η Αγροτική που έχει αυξήσει από τις 16 Απριλίου κατά 0,25 τα επιτόκια πιστωτικών καρτών της τα οποία κυμαίνονται από 15,6% έως 15,9%, ενώ το επιτόκιο αναλήψεων αυξήθηκε στο 16,85%. Ας σημειωθεί ότι εξακολουθούν να είναι από τα χαμηλότερα στην αγορά.

H Marfin Egnatia Bank από τις 13 Απριλίου αύξησε τα επιτόκια σε όλα τα καταθετικά προϊόντα που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ κατά 0,25%. Ισόποση ήταν η αύξηση και στα στεγαστικά δάνεια που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο του ευρώ. Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων αυξάνεται από 0,25% έως 0,5%. Επίσης το επιτόκιο χορηγήσεων μικρών επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο 6,25%, το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης στο 4,5%, το επιτόκιο χορηγήσεων επιχειρήσεων στο 9,5%, το προνομιακό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων στο 6,25%.

Η Τ Bank ανακοίνωσε ότι από χθες τα επιτόκια στον λογαριασμό μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων αυξήθηκε στο 5,5% για ποσά από 0-5.000 ευρώ. Και το επιτόκιο στον λογαριασμό Τ Απόδοση για ποσά από 0-3.000 ευρώ στο 3%.

Η Millennium bank αύξησε από τις 14 Απριλίου κατά 0,25 τα επιτόκια στους λογαριασμούς κατάθεσης: Αποταμιευτικός Ευρωπαϊκός, Συνεργάτης και στο λογαριασμό με προειδοποίηση 35 ημερών. Επίσης και στα στεγαστικά δάνεια που είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο της ΕΚΤ. Κατά 0,5 της μονάδας αύξησε το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο στέγης, το στεγαστικό επιτόκιο plus, το βασικό επιδοτούμενο κυμαινόμενο plus και το βασικό επιδοτούμενο του δημοσίου.

Τα επιτόκια στα καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικών καρτών και επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκαν επίσης κατά 0,5 της μονάδας.

Η Ελληνική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια των Αλληλόχρεων Λογαριασμών από 0,35 έως 0,5 της μονάδας (στο 9% το βασικό και στο 7% το προνομιακό). Το βασικό επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων κατά 0,5 της μονάδας στο 9% και το προνομιακό επιτόκιο επιχειρηματικών χορηγήσεων κατά 0,4 της μονάδας στο 6,9%.

Ας σημειωθεί ότι η αύξηση του 0,25% στο βασικό επιτόκιο του ευρώ μετακυλύεται αυτόματα σε όλα τα κυμαινόμενα επιτόκια.