>Ξεπέρασε τα 100 δις ευρώ η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ

>
Νέο άλμα καταγράφει η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ και με βάση πληροφορίες για τον μήνα Ιούνιο οι ελληνικές τράπεζες λόγω της αυξημένης και συστηματοποιημένης πίεσης που δέχονται ειδικά από τις καταθέσεις υποχρεώθηκαν να αντλήσουν περισσότερη ρευστότητα από την ΕΚΤ.

Για τον μήνα Ιούνιο η εξάρτηση πλησιάζει τα 102 δις ευρώ από 97,5 δις ευρώ και η εξέλιξη αυτή αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.
Η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών έχει λάβει ιστορικές διαστάσεις απόρροια της κρίσης χρέους και της μεγάλης μείωσης – εκροής καταθέσεων που και για τον μήνα Ιούνιο ξεπέρασε τα 4 δις ευρώ. Οι καταθέσεις πλέον έχουν κατέλθει στα 188 δις ευρώ περίπου.
Η ΤτΕ και ο διοικητής Γ Προβόπουλος έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο για την διασφάλιση της σταθερότητας της ρευστότητας των τραπεζών μια περίοδο που όλα αυτά αποτελούν ζητούμενο.
Μάλιστα η ΤτΕ είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει και πιο ακραίες κρίσεις αν ανακύψει θέμα με την ρευστότητα των τραπεζών, ενεργοποιώντας το Emergency Liquidity Assistance δηλαδή τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας από την ΤτΕ η οποία θα αποδέχεται τα μη αποδεκτά στοιχεία της ΕΚΤ. Το ELA θα αποτελεί ένα εργαλείο για τις ελληνικές τράπεζες αλλά και την κεντρική τράπεζα ώστε να αποφορτίσει τυχόν εμπλοκή με τις εγγυήσεις στην ΕΚΤ.
Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών έχουν ζητήσει από την ΤτΕ και προφανώς έχουν παρασχεθεί όλα τα στοιχεία για το πώς λειτουργεί το ELA αυτός ο έκτακτος μηχανισμός παροχής ρευστότητας.
Η ΤτΕ έχει ενημερώσει αναλυτικά το τραπεζικό σύστημα για το πώς δυνητικά θα μπορούσε να λειτουργήσει το ELA και υπό ποιες συνθήκες.
H βασική ανησυχία πρόσφατα της ΤτΕ ήταν η υποβάθμιση της Fitch η οποία όμως δεν προχώρησε σε επιθετική υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών και έτσι δεν χρειάστηκε να ενεργοποιήσει επίσημα τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας.
Οι ευρύτερες συζητήσεις όμως για την ενεργοποίηση του ELΑ έφερε στην επιφάνεια μια πληροφορία – φήμη ότι το ELA έμμεσα έχει ενεργοποιηθεί.
Τραπεζίτης αναφέρει ότι έχουν δοθεί στην ΤτΕ εγγυήσεις από τιτλοποιούμενα δάνεια και η ΤτΕ παρείχε ρευστότητα ενεργοποιώντας ένα μηχανισμό που αποτελεί προστάδιο του ELA.
H TτΕ δεν επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία τουναντίον αναφέρει ότι το Emergency Liquidity Assistance δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Ωστόσο τραπεζικά στελέχη δηλώνουν ότι το ELA είναι ένας μηχανισμός 2 σταδίων. Στο πρώτο στάδιο μια τράπεζα με μη αποδεκτά στοιχεία από την ΕΚΤ προσφεύγει στην ΤτΕ στην εθνική εποπτική αρχή και ζητάει ρευστότητα.
Στο δεύτερο στάδιο οι τράπεζες εφόσον έχουν καταπέσει τα collaterals από την ΕΚΤ που ανέρχονται εσχάτως στα 141 δις ευρώ μεταφέρουν όλες τις εγγυήσεις τους στην ΤτΕ η οποία τις κάνει αποδεκτές υπό την βασική προϋπόθεση ότι κάθε τράπεζα που θα ζητάει ρευστότητα από την ΤτΕ θα πρέπει να διαθέτει μια βασική προϋπόθεση το tier 1 – όχι το core tier 1 – να βρίσκεται πάνω από 8%.
Η ΤτΕ έχει πλήρως προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα και είναι έτοιμη να προστατεύσει την ρευστότητα των τραπεζών να προστατεύσει την σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.