ΟΑΕΕ: Νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δίνει εκ νέου ο ΟΑΕΕ στους ασφαλισμένους.

Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως 30 Ιουνίου ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, όπως η απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100% και η αναστολή των αναγκαστικών μέτρων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2013.
Για τους ασφαλισμένους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό είτε νέα ρύθμιση, παρέχεται επίσης ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας και δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.