ΟΔΔΗΧ: Άντλησε €1,625 δισ. από έντοκα 13 εβδομάδων

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους πούλησε έντοκα γραμμάτια 13 ενδομάδων ύψους 1,625 δισ. ευρώ με την απόδοση να υποχωρεί οριακά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το ποσό που πουλήθηκε περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Ακολουθούν τα στοιχεία της δημοπρασίας. Τα μεγέθη στις παρενθέσεις προέρχονται από την προηγούμενη ανάλογη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου.

Έκδοση: έντοκα 13 εβδομάδων
Ωρίμανση: 19/10/2012
Δημοπρατούμενο ποσό: 1,25 δισ.
Ύψος προσφορών: 2,65 δισ.
Αποδεκτές: 1,625 δισ.
Συντελεστής κάλυψης: 2,12 (2,19)
Απόδοση: 4,28% (4,31%)
Τιμή: 98,93 (98,922)
Διακανονισμός: 20/7/2012
Σημειώνεται πως ο ΟΔΔΗΧ υπολογίζει το συντελεστή κάλυψης διαιρώντας τις συνολικές προσφορές με το δημοπρατούμενο ποσό.