ΟΔΔΗΧ: Στο 3,75% η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων ενός έτους

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ, προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,75%. Στην προηγούμενη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2022 η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,73%

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.195 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,91 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, στις 12μ.μ.

ΟΔΔΗΧ: Στο 3,75% η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων ενός έτους-1Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.