ΟΔΔΗΧ: Υποχώρησε η απόδοση στα ετήσια έντοκα – Υπερκάλυψη 2,29 φορές

Στο 3,34% διαμορφώθηκε η απόδοση στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, που διενεργήθηκε σήμερα, έναντι 3,73% στην προηγούμενη δημοπρασία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.147 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,29 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Ετήσια έντοκα: Υποχώρησε η απόδοση – Υπερκάλυψη 2,29 φορές-1