ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών δημοσιοποιεί σήμερα την ποσοτική έρευνα με τίτλο «Οικονομικό Βαρόμετρο», η οποία πραγματοποιείται κατ’ εντολή του ΕΒΕΑ από την εταιρία ALCO, ενώ τα ευρήματα  της επεξεργάζονται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΑ.

Η τέταρτη κατά σειρά έρευνα για το 2012 διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 24 και 28 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 και άνω από όλη την Ελλάδα, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μειώθηκε το ποσοστό εκείνων των πολιτών οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τόσο στα δημόσια όσο και στα προσωπικά τους οικονομικά σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας, αλλά τα ποσοστά αισιοδοξίας παραμένουν σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, το 81% των ερωτηθέντων δηλώνουν απαισιόδοξοι σε ό,τι αφορά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, το 8% του συνόλου διατηρεί τόνους αισιοδοξίας, ενώ το υπόλοιπο 11% επέλεξε να μη συμμετάσχει. Σημειώνεται ότι, σε σύγκριση με τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας, δε βελτιώθηκε το ποσοστό αισιοδοξίας των ερωτηθέντων αλλά αυξήθηκε το ποσοστό εκείνων που επέλεξαν να μην απαντήσουν. Η μείωση δηλαδή του ποσοστού απαισιοδοξίας δε μεταφράστηκε σε αύξηση του ποσοστού αισιοδοξίας αλλά σε αύξηση το ποσοστού αποχής.

Σε ό,τι αφορά στα προσωπικά οικονομικά των ερωτηθέντων, επίσης το 81% του συνόλου σε αυτή την έρευνα δήλωσαν απαισιόδοξοι –συγκρινόμενο με το 85% της προηγούμενης περιόδου-, το 9% των ερωτηθέντων δήλωσαν αισιόδοξοι –ελάχιστη αύξηση από το 8% της προηγούμενης έρευνας-, ενώ και σε αυτή την ερώτηση αυξήθηκε το ποσοστό των ερωτηθέντων που δε συμμετείχαν από το 7% στο 10%.

Η τάση μείωσης στα ποσοστά απαισιοδοξίας των πολιτών που παρατηρήθηκε στην έρευνα της προηγούμενης περιόδου συνεχίζεται και εδώ, κάτι το οποίο όμως δε μεταφράζεται και σε βελτίωση κατά το ίδιο μέγεθος των ποσοστών αισιοδοξίας. Αντιθέτως, αυξήθηκε το ποσοστό αποχής των πολιτών και στις δυο ερωτήσεις.

Σε ό,τι αφορά στα ερωτήματα που παραδοσιακά πλέον θέτει το ΕΒΕΑ για επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το ευρύ κοινωνικό σύνολο:

Το πρώτο από τα ερωτήματα αυτά αναφέρεται στην ουσιαστική και ειλικρινή θέληση των δανειστών μας για διάσωση της ελληνικής οικονομίας χωρίς τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων, το 81%, δεν έχουν πειστεί για τις ειλικρινές προθέσεις των δανειστών μας να μείνει ανεπηρέαστος ο κοινωνικός ιστός από τα οικονομικά δρώμενα. Αντιθέτως, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλό, μόλις στο 8%, ενώ και πάλι σημειώθηκε αρκετά υψηλό ποσοστό αποχής το οποίο ανήλθε στο 11%.

Το δεύτερο από τα ερωτήματα αφορά το εάν η ελληνική οικονομία έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικά βήματα βελτίωσης που θα επιτρέψουν την διαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου. Η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε θετικά, με το 42% να πιστεύει ότι πλέον μπορούμε να διαπραγματευόμαστε τους όρους, ενώ το 32% απάντησε αρνητικά υποστηρίζοντας ότι δεν έχουμε την δυναμική για διαπραγματεύσεις. Επίσης υψηλό ήταν το ποσοστό όσων επέλεξαν να μην συμμετάσχουν, φτάνοντας στο 26% του συνόλου των ερωτηθέντων.

Στο τελευταίο ερώτημα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο η πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής αποτελούν προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Δυστυχώς, οι απαντήσεις επισκιάζουν οποιαδήποτε προσπάθεια έχει πραγματοποιηθεί, κρίνοντας ανεπαρκή ή και αναποτελεσματικά  τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτό. Σχεδόν ένας στους δύο (49%) ερωτηθέντες πιστεύει ότι η πάταξη της παραοικονομίας δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αντιθέτως, το 17% πιστεύει ότι η πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής είναι λίγο σημαντική για την Κυβέρνηση, το 25% αρκετά σημαντική, το 6% πολύ σημαντική ενώ το 3% επέλεξε να μην απαντήσει. Κατά συνέπεια λοιπόν, αρκετά μεγάλο ποσοστό του συνόλου θεωρεί πως οι ενέργειες για την πάταξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής δε στοχεύουν σωστά, είτε είναι ανεπαρκείς, είτε λειτουργούν με λανθασμένα κίνητρα.