>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΑ

>

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, δημοσιοποιεί σήμερα την τέταρτη κατά σειρά ποσοτική έρευνα με τίτλο «Οικονομικό Βαρόμετρο», η οποία πραγματοποιείται ανά δίμηνο κατ’ εντολή του ΕΒΕΑ από την εταιρία ALCO, ενώ τα ευρήματα της επεξεργάζονται από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΑ.

Η τέταρτη αυτή έρευνα για το 2011 αφορά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την αυξημένη απαισιοδοξία των πολιτών σχετικά με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας σε ποσοστό 85%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το προηγούμενο δίμηνο ανήλθε στο 75%. Παρόμοια επιδείνωση χαρακτηρίζει και τον δείκτη απαισιοδοξίας για τα προσωπικά και οικογενειακά οικονομικά των πολιτών, με το ποσοστό να αυξάνεται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες από το τρίτο δίμηνο του 2011, συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 83%. Επιπλέον, το ποσοστό εκείνων των πολιτών που αξιολογούν αρνητικά την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση διατήρησε την ανοδική πορεία που διαγράφει από το δεύτερο δίμηνο του τρέχοντος έτους, ανερχόμενο στο ποσοστό του 85%, με την κυριότερη δυναμική επιρροή στην επιδείνωση της αρνητικής αξιολόγησης και την διαφωνία της κοινής γνώμης για την τρέχουσα οικονομική πολιτική να κατέχουν οι συνεχιζόμενες και ατελέσφορες φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι έκτακτες και αναπάντεχες εισφορές και οι επιπρόσθετες περικοπές μισθών και συντάξεων.
Ακολουθώντας το επιτυχές παράδειγμα των προηγούμενων ερευνών, και η εν λόγω έρευνα συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις για επίκαιρα ζητήματα, όπως η συμβολή των νέων φόρων και τελών στην επίλυση του προβλήματος του Ελληνικού χρέους, στην οποία η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά σε ποσοστό 86%, καθώς και για την ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων με δεδομένη την παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας, όπου παρατηρείται διχογνωμία.

Παρουσιάζοντας την έρευνα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε: «Η κοινή γνώμη καταδικάζει, στη συντριπτική της πλειοψηφία, που φτάνει το 85%, τις κυβερνητικές πολιτικές στην οικονομία. Μάλιστα, όπως αποτυπώνεται και στο οικονομικό βαρόμετρο του ΕΒΕΑ, χαρακτηριστικό της έντασης των αρνητικών κρίσεων είναι το γεγονός ότι αρνητικά κρίνουν την οικονομική πολιτική και οι τρεις στους τέσσερις απ΄ όσους το 2009 επέλεξαν να ψηφίσουν το κυβερνών κόμμα. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτείται αλλαγή του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που οδηγεί την ελληνική οικονομία στην καταστροφή και έχει καταβαραθρώσει την ψυχολογία στην αγορά».

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι:
1. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο δείκτης απαισιοδοξίας των πολιτών σχετικά με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας, συγκρινόμενος με τα αποτελέσματα του τρίτου διμήνου του 2011, ο οποίος αυξήθηκε από το 75% του Ιουλίου στο 85% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους, την υπό εξέταση περίοδο η διακύμανση του ποσοστού απαισιοδοξίας για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο ήταν μικρότερη, συγκεντρωμένη στο εύρος μεταξύ 82% και 89%. Εν τούτοις, για άλλη μια φορά το μεγαλύτερο ποσοστό απαισιοδοξίας συγκεντρώθηκε στις ηλικίες μεταξύ 18-24 και 45-64 ετών, γεγονός το οποίο δικαιολογείται από τα ολοένα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, καθώς και από τα δημοσιονομικά μέτρα και αποφάσεις που βυθίζουν την χώρα σε μεγαλύτερη ύφεση. Στις υπόλοιπες κατηγοριοποιήσεις, το ποσοστό απαισιοδοξίας (και αντίστοιχα το ποσοστό αισιοδοξίας) ακολούθησε παρόμοια διάρθρωση με το αντίστοιχο ποσοστό των προηγούμενων περιόδων, με τους κατοίκους της Αθήνας και της Περιφέρειας να διαφοροποιούνται ελάχιστα έως και καθόλου. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και των λοιπών κομμάτων είναι οι λιγότερο αισιόδοξοι μεταξύ όλων, την στιγμή όμως κατά την οποία το ποσοστό απαισιοδοξίας και των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε σημαντικά κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, από 60% σε 74%.
2. Χαρακτηριστική είναι και η αύξηση του δείκτη απαισιοδοξίας των πολιτών και για την πορεία των οικονομικών των νοικοκυριών τους στο 83% του συνόλου, περιορίζοντας τον δείκτη αισιοδοξίας στο 13% από το 21% της προηγούμενης περιόδου. Λιγότερο απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι ερωτηθέντες των ηλικιών 18-24 και 25-44 ετών σε σύγκριση με τις ηλικίες 45-64 ετών και 65 και άνω, με τα ποσοστά των πρώτων δυο κατηγοριών να διαμορφώνονται στο 73% και 76% αντίστοιχα, ενώ των δεύτερων δυο να διαμορφώνονται στο 85% και 88% αντίστοιχα. Όπως και στην προηγούμενη ερώτηση έτσι και εδώ υπάρχει ελάχιστη διαφοροποίηση του δείκτη απαισιοδοξίας μεταξύ των πολιτών της Αθήνας και των πολιτών της Περιφέρειας, σε αντίθεση με το προηγούμενο δίμηνο όπου οι κάτοικοι της Περιφέρειας ήταν λιγότερο απαισιόδοξοι από τους κατοίκους της Αθήνας.
3. Η αρνητική γνώμη των πολιτών για την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας συνεχίζει την ανοδική πορεία που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011, όπως διαφαίνεται σε προηγούμενη παρόμοια έρευνα, για να καταλήξει προσωρινά στο ποσοστό του 85% επί του συνόλου. Τόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο και ηλικιακά, οι διαφορές που παρουσιάζονται στον δείκτη απαισιοδοξίας –και στον αντίθετο δείκτη αισιοδοξίας- είναι μηδαμινές, κυμαινόμενες μεταξύ 85% και 86% για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, και μεταξύ 83% και 88% για τις τέσσερις κατηγορίες ηλικιών. Και εδώ η διαφορά στις γνώμες των κατοίκων της Αθήνας και των κατοίκων της Περιφέρειας είναι μηδαμινές, ενώ, και πάλι η αρνητική στάση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε στο 74% από το 62% της Προηγούμενης περιόδου, με τα μεγαλύτερα ποσοστά όμως να συγκεντρώνονται στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και των λοιπών κομμάτων σε ποσοστό 95% και 93% αντίστοιχα.
4. Η οριστικοποίηση λήψης νέων δυσμενέστερων οικονομικών μέτρων και συγκεκριμένα η επιπρόσθετη επιβολή φόρων και τελών βρήκε αντίθετο το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών. Πιο αναλυτικά, το 86% των ερωτηθέντων δήλωσε πως πιστεύει ότι οι νέοι επιπρόσθετοι φόροι δεν είναι σε θέση να παράσχουν λύση στο πρόβλημα χρέους της Ελλάδας, ενώ χαρακτηριστικός είναι ο ισομερισμός απόψεων μεταξύ εκείνων που απάντησαν θετικά και εκείνων που δεν απάντησαν καθόλου στην εν λόγω ερώτηση, συγκεντρώνοντας οριακά το ποσοστό του 7%.
5. Αισιόδοξο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών σχετικά με την άμεση ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, ενώ χαρακτηριστική είναι η απόχη σημαντικού ποσοστού πολιτών από την συγκεκριμένη ερώτηση. Συγκεκριμένα, θετική απάντηση έδωσε το 43% των πολιτών, αρνητική το 38%, ενώ το 19% δεν πήρε καμία θέση στην ερώτηση. Χαρακτηριστικός είναι ο διχασμός των απόψεων των ψηφοφόρων σχεδόν όλων των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την συμβολή των ιδιωτικοποιήσεων, με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να απαντούν θετικά σε ποσοστό 46% και αρνητικά σε ποσοστό 34%. Επιπλέον, το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που απάντησε θετικά ανήλθε στο 41% ενώ εκείνων που απάντησαν αρνητικά στο 46%, ενώ η πλειοψηφία των ψηφοφόρων των υπόλοιπων κομμάτων τάχθηκε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων.