>Οι έξι νέοι κανόνες που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος στις ασφαλιστικές εταιρείες

>
Ζητούμενο αποτελεί η κάλυψη όλου του φάσματος των οικονομικών κινδύνων
που αντιμετωπίζει ο κλάδος

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τις ασφαλιστικές εταιρείες, που καλούνται ενώπιον της αρμόδιας διεύθυνσης της Τράαπέζης της Ελλάδος να καταθέσουν τις απόψεις τους για την πορεία του κλάδου.
Στο κείμενο που έχει αποστείλει η αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης -η νεοσύστατη διεύθυνση που δημιουργήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών- ορίζει ως καταληκτική προθεσμία την 21η Ιανουαρίου. Η επιστολή προς τις διοικήσεις όλων των ασφαλιστικών εταιρειών, μέσω της οποίας καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμα θέματα για την οικονομική και επιχειρησιακή κατάσταση κάθε μιας επιχείρησης ξεχωριστά, είναι διατυπωμένη σε ύφος μετριοπαθές, αλλά το περιεχόμενό της δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.
Τι ζητεί η ΤτΕΟι έξι άξονες που έχει θέσει η ΤτΕ καλώντας τις ασφαλιστικές εταιρείες να τοποθετηθούν καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών κινδύνων με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος ο κλάδος, και όχι μόνο. Στην κορυφή της αντζέντας βρίσκεται η χρηματοοικονομική κατάσταση κάθε επιχείρησης, το αναγκαίο και το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας, το ύψος των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η ασφαλιστική τοποθέτηση, αλλά και «ο χρονικός ορίζοντας αποκατάστασής τους σε περίπτωση που δεν συγκροτούνται για τη χρήση του 2010».
Οι απαιτήσεις της ΤτΕ επχειρούν να θέσουν το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων, καθώς καλύπτουν θέματα όπως η περιγραφή των βασικότερων κινδύνων που απειλούν τα ίδια κεφάλαια το 2011, η εκτίμηση για την εξέλιξη της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και ιδιαίτερα αυτών που είναι ευαίσθητα σε αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, η δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις ανάγκες της σε ρευστά διαθέσιμα σε ορίζοντα μηνός ή τριμήνου, οι επισφαλείς απαιτήσεις της από το δίκτυο των πρακτόρων, η πολιτική τιμολόγησης που εφαρμόζει η εταιρεία.
Οι αξιώσεις που εγείρει η νέα εποπτική αρχή επεκτείνονται σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού για την τριετία 2011 – 2013, τις ελλείψεις που πρέπει να καλύψουν για την πλήρη συμμόρφωσή τους με το νέο θεσμικό πλαίσιο φερεγγυότητας του Solvency ΙΙ (gap analysis), τη μορφή και τον χρόνο ενεργειών για την κάλυψή τους (project plan), καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και διευθέτης αιτημάτων, παραπόνων καταγγελιών των ασφαλισμένων ή στοιχεία για τη λειτουργία οργάνων, όπως η Επιτροπή Ελέγχου, η Εσωτερική Επιθεώρηση, η Κανονιστική Συμμόρφωση.
Ο μακρύς κατάλογος που θα πρέπει να έχει απαντηθεί μέχρι την επόμενη Παρασκευή έχει προκαλέσει ρίγη ανησυχίας στις διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς η πλειονότητα των θεμάτων αγγίζει την αχίλλειο πτέρνα του κλάδου, που δεν είναι μόνο η έλλειψη κεφαλαίων, αλλά κυρίως η έλλειψη οργάνωσης, για να αντιμετωπιστεί τόσο η οικονομική κρίση που μαστίζει τον κλάδο όσο η πρόκληση του Solevency II.
Πολλά από αυτά αποτελούν άγνωστες λέξεις για ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες η διοίκηση ταυτίζεται όχι μόνο με την ιδιότητα του μετόχου, αλλά και όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε ορισμένες προσωποπαγείς ή μικρές ελληνικές εταιρείες, αλλά αφορά και μεγαλύτερες ασφαλιστικές που αγνοούν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και την υποχρέωση για διακριτά επίπεδα διοίκησης.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη της εποπτείας από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, έχει σαφή εικόνα της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται αρκετές εταιρείες του κλάδου. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις που εκφράζουν εκπρόσωποι των εταιρειών, η καταγραφή των προβλημάτων που ζητείται με τη μορφή αναλυτικής έκθεσης δεν είναι παρά ένα «τεστ ειλικρίνειας» που έχει μάλιστα συγκεκριμένη «σκοπιμότητα».
Λίγες εξαιρέσειςΗ δυσκολία θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια όταν, αφού διαπιστωθεί ότι οι εταιρείες με επαρκείς εσωτερικές και οργανωτικές διαδικασίες είναι μετρημένες στα δάχτυχλα, θα πρέπει να προσδιοριστούν και οι επόμενες κινήσεις που θα βάλουν τάξη σε μια αγορά που λειτουργεί χωρίς κανόνες αποτελεσματικής διαχείρισης και διαφάνειας.
Η περίοδος χάριτος δεν θα είναι μακρά και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Αν και δεν διεκδικεί τη φήμη ενός άτεγκτου επόπτη, η ΤτΕ επιδιώκει να κάνει σαφές ότι οι υποσχέσεις περί συμμόρφωσης θα είναι σαφείς και ο χρονικός ορίζοντας συγκεκριμένος.
Συνάντηση γνωριμίας μετά τον διάλογοΜετά τις απαντήσεις θα ακολουθήσει η συνάντηση των διοικήσεων όλων των εταιρειών του κλάδου με τη διοίκηση της ΤτΕ. Το ραντεβού έχει καθοριστεί για τις 31 Ιανουαρίου και σύμφωνα με την επιστολή που έχουν στα χέρια τους οι εταιρείες, «θα συζητηθεί η στρατηγική που πρέπει να υιοθετήσει η ασφαλιστική αγορά και η εποπτική αρχή στο πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας και των επερχόμενων αλλαγών στη νομοθεσία για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών». Η Διεύθυνση Εποπτείας εκτός από τα διαθέσιμα στοιχεία όπως επισημαίνει και προκειμένου να διαμορφώσει ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία και τις δυνατότητες της αγοράς «χρειάζεται και τις απόψεις των εταιρειών σχετικά με την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων τους, την επάρκεια της εσωτερικής οργάνωσης και τον βαθμό προετοιμασίας τους για τη μετάβαση στο νέο εποπτικό καθεστώς». Η συζήτηση παρουσία εκπροσώπων από 60 περίπου ασφαλιστικές εταιρείες θα είναι αναγνωριστική και μάλλον εθιμοτυπική. Η ευρεία συμμετοχή δεν προεξοφλεί τον δημιουργικό διάλογο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα του κλάδου με την εποπτική αρχή, που όπως φαίνεται φέρνει νέα ήθη στις σχέσεις των δύο μερών.