Οι εκτιμήσεις της IBG για τα μεγέθη τριμήνου των ETE, Alpha, Eurobank, Πειραιώς

Τις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών στο πρώτο τρίμηνο του έτους, παραθέτει σε αναλύσεις με ημερομηνία 29 Μαΐου 2012, η IBG.

Για την Εθνική Τράπεζα, η χρηματιστηριακή αναμένει καθαρές ζημιές της τάξης των 149,4 εκατ. ευρώ, με βασικούς καταλύτες τη συρρίκνωση των εσόδων από βασικές δραστηριότητες (επηρεάστηκαν αρνητικά από τα χαμηλότερα έσοδα κυβερνητικών ομολόγων, την απομόχλευση και το υψηλότερο κόστος καταθέσεων), τις απώλειες από συναλλαγές παρά τα κεφαλαιακά κέρδη ύψους 300 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα επαναγοράς καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων αλλά και τις υψηλές ζημιές από επισφαλή δάνεια.

Στο μέτωπο του κόστους αναμένεται θετική έκπληξη από την τράπεζα όσον αφορά τη δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, ενώ παραμένει προσηλωμένη στα μέτρα περιορισμού του κόστους στην Ελλάδα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να διαμορφωθούν στα 867,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε ποσοστό 12,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Εξάλλου, για την Alpha Bank η IBG αναμένει σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων ζημιές 101,5 εκατ. ευρώ, προ προβλέψεων κέρδη στα 206,2 εκατ. ευρώ και καθαρά έσοδα από τόκους στα 413,8 εκατ. ευρώ.

Για την Eurobank, προβλέπει καθαρές ζημιές 83,5 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, με φόντο το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης που συνδέεται με την πρόσβαση στο μηχανισμό ELA, την αρνητική δυναμική ανάπτυξης δανείων και το υψηλότερο κόστος των καταθέσεων που απορρέει από την προσπάθεια της καταπολέμησης του φαινομένου των εκροών.

Σε ό,τι αφορά στην Πειραιώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IBG τα καθαρά κέρδη (συμπεριλαμβανομένου και του αναβαλλόμενου φόρου DTA) θα διαμορφωθούν στα 316 εκατ. ευρώ ενώ εκτός του φόρου, θα εμφανίσουν ζημιές 97 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ προβλέψεων θα διαμορφωθούν στα 188,7 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται στα 236,3 εκατ. ευρώ.

“Οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά που επηρεάζονται ξεκάθαρα από την πολιτική αβεβαιότητα, ενόψει των νέων εκλογών, συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Επιπρόσθετα, οι πολυαναμενόμενοι όροι ανακεφαλαιοποίησης, δεδομένου του PSI αλλά και της «διάγνωσης» της BlackRock μπαίνουν επίσης στο περιθώριο εν αναμονή της εκλογής νέας κυβέρνησης. Συνολικά, παραμένουμε σε επιφυλακή με τις αξιολογήσεις μας (η χρηματιστηριακή έχει αναστείλει τις αξιολογήσεις των μετοχών) , καθώς αναμένουμε τις παραπάνω εξελίξεις», αναφέρει η IBG.

Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσουν επίσημα τα αποτελέσματα α’ τριμήνου χρήσης την Τετάρτη, 30 Μαΐου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Η Alpha Bank και η Eurobank θα ανακοινώσουν αντίστοιχα στις 31 Μαΐου.