>Οι ελληνικές τράπεζες αποδέχονται για το rollover τα 30ετή ομόλογα με επιτόκιο 7%

>

Το αρχικό σχέδιο της Γαλλικής πρότασης για έκδοση 30ετών ομολόγων με επιτόκιο 7% φέρονται να ζητούν και να συζητούν οι ελληνικές τράπεζες οι οποίες παρ΄ ότι έχουν επενδύσει και τα περισσότερα σε ελληνικό χρέος, όντας οι μεγαλύτεροι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων προκλητικά ενημερώθηκαν σχεδόν…τελευταίες…..
Ήδη ο Charles Dallara, γενικός διευθυντής του International Institute of Finance του διεθνούς ινστιτούτου χρηματοοικονομικής που έχει αναλάβει και τον συντονιστικό ρόλο του rollover του ελληνικού χρέους έχει επικοινωνήσει με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και προφανώς με την Εθνική ώστε να συγκεντρώσουν και τις θέσεις – προτάσεις των ελληνικών τραπεζών.

Με βάση ορισμένες πληροφορίες οι ελληνικές τράπεζες φέρονται να συναινούν στο αρχικό σχέδιο των γάλλων δηλαδή για έκδοση 30ετών ομολόγων με επιτόκιο 7%.
Το αρχικό γαλλικό σχέδιο αφορά την 30ετή χρηματοδότηση της Ελλάδας, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν ένα μίνιμουμ 70% των ομολόγων που διαθέτουν σε νέα ομόλογα.
Πρόκειται για ομόλογα ωρίμανσης 30ετών που θα λάβουν αρχική εγγύηση από το SPV και αξιολόγηση ΑΑΑ. Το ετήσιο επιτόκιο των εν λόγω ομολόγων πιθανότατα να διαμορφώνεται από 5,5% έως 8%.
Η Εθνική κατέχει συνολικά 18,6 δις ευρώ ομόλογα εκ των οποίων όμως τα 5,4 δις ευρώ είναι το Τίτλος το πρώην swaps της Goldman Sachs.
Με βάση την δομή του χαρτοφυλακίου ομολόγων 800 εκατ είναι τα έντοκα, 1,1 δις ευρώ στο AFS, τα 7,8 δις ευρώ στο LaR και 3,5 δις ευρώ στο ΗΤΜ.
Για την Εθνική μέχρι το 2014 λήγουν 4 δις ευρώ ομόλογα πλην εντόκων.
Εφόσον ισχύσει το πρώτο γαλλικό σχέδιο με τα 30ετή ομόλογα η Εθνική θα μπορεί να επανεπενδύσει τα 2,8 δις ευρώ στα νέα ελληνικά ομόλογα και τα 1,2 δις ευρώ να της καταβληθούν στην λήξη των ομολόγων 2012 -2014 με βάση την συμφωνία των αντισυμβαλλόμενων δηλαδή Εθνικής και Ελληνικού δημοσίου.
Με βάση πληροφορίες περίπου όλες οι μεγάλες τράπεζες φαίνεται να υιοθετούν την λύση που εμπεριέχεται στο α΄ γαλλικό σχέδιο δηλαδή για έκδοση 30ετών ομολόγων με επιτόκιο όμως 7%.
Η πρόταση αυτή ευνοεί το ελληνικό δημόσιο καθώς στο διάστημα 2012 με 2014 λήγουν 96,6 δις ευρώ αλλά όπως έχει αποδειχθεί αν τελικώς καταφέρει το ελληνικό δημόσιο μέσω rollover να επιμηκύνει 23-26 δις ευρώ θα είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι πιθανό το τελικό ποσό των ομολόγων που θα επιμηκυνθεί να φθάσει τελικά τα 20 δις ευρώ.
Η δεύτερη πρόταση αφορά στην επανεπένδυση ενός μίνιμουμ 90% των ελληνικών ομολόγων των σε νέα ομόλογα με διάρκεια 5 έτη και πιθανό επιτόκιο στο 5,5% έχει εξετασθεί από τις ελληνικές τράπεζες αλλά θεωρήθηκε η πρώτη λύση πιο δελεαστική.
Όμως ενώ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος ελληνικών ομολόγων με 54-55 δις ευρώ ενώ τα ομόλογα που λήγουν στο διάστημα έως το 2014 λήγουν περίπου 15-16 δις ευρώ κλήθηκαν σχεδόν τελευταίες να συμμετάσχουν ενώ όσον αφορά την ενημέρωση μάλλον αντιμετωπίστηκαν ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι όσα ομόλογα της Εθνικής λήγουν έως το τέλος του 2014 δηλαδή 4 δις ευρώ τόσα θα είναι τα ομόλογα των γερμανικών τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο rollover 3,2 δις ευρώ, των Ιταλικών τραπεζών 500-600 εκατ ευρώ.
Δηλαδή όσα ομόλογα θα εισφέρουν σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης οι Γερμανικές τράπεζες τόσα θα εισφέρει από μόνης της η Εθνική τράπεζα.
Είναι ενδεικτικό ότι και οι Γαλλικές τράπεζες θα εισφέρουν στο rollover 4,5 δις ευρώ περίπου ίσως και λίγο υψηλότερα καταδεικνύοντας ότι η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών είναι καθοριστικής καίριας σημασίας.

Ομόλογα ελληνικών και Κυπριακών τραπεζών

Ποσά σε δις ευρώ – ομόλογα Ελλάδος

Τράπεζα Σύνολο Επενδυτικό Εμπορικό

Εθνική 18,6 17,8 0,8

Alpha 4,6 4,6 0,050

Eurobank 6,6 6,5 0,096

Πειραιώς 8,7 8,5 0,2

Κύπρου 1,894 1,8 –

Marfin 2,8 2,8 –

ATE 4,6 4,5 0,100

TT 5,3 5,218 0,146

Σύνολο 53,09 51,7 1,5

Οι λήξεις ελληνικών ομολόγων 2012 -2014

2012

Μάρτιος

14,5 δις ευρώ

Μάιος

8 δις ευρώ

Αύγουστος

7,7 δις ευρώ

Zero Coupon (νοσοκομεία)

2 δις ευρώ

Λοιπές εκδόσεις

500 εκατ ευρώ

Σύνολο

32,7 δις ευρώ

2013

Φεβρουάριος

5,8 δις ευρώ

Απρίλιος

2,7 δις ευρώ

Μάιος 3 ομόλογα

14 δις ευρώ

Αύγουστος

5,85 δις ευρώ

Δεκέμβριος

1,8 δις ευρώ

Λοιπές εκδόσεις

2,3 δις ευρώ

Σύνολο

32,45 δις ευρώ

2014

Ιανουάριος

4,55 δις ευρώ

Μάρτιος 2 ομόλογα

12,2 δις ευρώ

Ιούλιος

700 εκατ ευρώ

Αύγουστος

14 δις ευρώ

Σύνολο

31,45 δις ευρώ

Γενικό σύνολο

96,6 δις ευρώ

Πέτρος Λεωτσάκος