>Οι τράπεζες πουλάνε περιουσιακά στοιχεία τους

>
Οι ελληνικές τράπεζες στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους επάρκειας, να ισχυροποιήσουν τους ισολογισμούς τους εν μέσω κρίσης πήραν και θα πάρουν κρίσιμες αποφάσεις, πουλώντας περιουσιακά τους στοιχεία.

Ήδη 3 τράπεζες έχουν ανακοινώσει πωλήσεις θυγατρικών στο εξωτερικό. Η Εθνική πουλάει το 20% της Finansbank με στόχο 1,2 δις, η Eurobank πούλησε το 70% της Polbank έναντι 490 εκατ και η Marfin πούλησε την θυγατρική της στην Αυστραλία έναντι 104,3 εκατ ευρώ.
Επίσης σχεδιάζουν πωλήσεις θυγατρικών στο εσωτερικό , ακινήτων ή και ξενοδοχειακών μονάδων που ορισμένες εξ αυτών διαθέτουν….H Eθνική αναζητά λύση με την Ασφαλιστική, η Alpha bank το Hilton, η Πειραιώς μη αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες σε συμμετοχές, η ΑΤΕ όλες τις μη χρηματοοικονομικές συμμετοχές.
Επίσης οι τράπεζες εξετάζουν και πωλήσεις ή deals στα ακίνητα….
Συνολικά από τις κινήσεις αυτές θα αποκομίσουν ένα κεφάλαιο της τάξης των 2,5-3 δις ευρώ δηλαδή μια τεράστια κεφαλαιακή ένεση τόσο σημαντική για τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.