Ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής της Marfin Popular Bank, στην Marfin Pank Eest AS

Ολοκληρώθηκε η πώληση της συνολικής συμμετοχής της Marfin Popular Bank, στη Marfin Pank Eest AS (MPE) ύψους 70,54%, στην Ukrselhosporom PCF LLC.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής ανήλθε σε 6,6 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο περίπου 2,11 φορές της καθαρής λογιστικής αξίας της MPE στις 29 Μαρτίου, 2012 (μη ελεγμένα αποτελέσματα). Το κέρδος από την πώληση ανέρχεται σε περίπου 2,8 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, η πώληση συνάδει με την ανακοινωθείσα πρωτοβουλία της MPB για εκποίηση των μη βασικών επενδύσεων και επανατοποθέτησή της στη βάση της στην Κύπρο, η οποία και θα αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης και επέκτασης του Ομίλου στις βασικές γεωγραφικές περιοχές.