ΟΟΣΑ: Τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων «βούλιαξαν» κατά 25,3%

Στις χώρες με την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος από εργασία, κατατάσσει την Ελλάδα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σε έκθεσή του, όπου και εκτιμά ότι τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων έχουν υποχωρήσει κατά 25,3%, το 2011. Οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων χωρών αύξησαν τους φόρους επί των εισοδημάτων, το περασμένο έτος, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα ελλείμματα των προϋπολογισμών τους, αντιστρέφοντας μια πτωτική τάση των τελευταίων δέκα ετών, του εργατικού κόστους που αντιστοιχεί στα κράτη, αναφέρει ο Οργανισμός.
Στο ετήσιο report του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε για 26 από τα 34 κράτη-μέλη του στη διάρκεια του 2011, και υποχώρησε σε επτά. Κατά μέσο όρο, η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε στο 35,3% του κόστους απασχόλησης ενός υπαλλήλου χωρίς παιδιά, από το 35% το 2010. Μεταξύ του 2000 και του 2009 η επιβάρυνση αυτή είχε υποχωρήσει από το 36,6% στο 35%.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι τα πραγματικά εισοδήματα προ φόρων υποχώρησαν σε 18 από τα μέλη του το 2011, με την μεγαλύτερη μείωση να λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, όπου οι αμοιβές υποχώρησαν κατά 25,3%. Επόμενη στη λίστα είναι η Κορέα με μείωση εισοδημάτων 6,3% και η Αγγλία με πτώση 4,3%.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα η φορολογική επιβάρυνση επί του συνολικού εργατικού κόστους (μισθός συν φόροι συν ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου) διαμορφώνεται στο 37,8% στην Ελλάδα έχοντας αυξηθεί την τελευταία δεκαετία σε σχέση με το μέσο όσο του ΟΟΣΑ, κατά περισσότερες από 4 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, το 2011, για έναν ανύπαντρο πατέρα που λαμβάνει μισθό της τάξεως του 67% του μέσου μισθού, η φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται σε επίπεδα 19% υψηλότερα από το μέσο όροτου ΟΟΣΑ. Υψηλότερη κατά 12% είναι η επιβάρυνση στο μισθό παντρεμένου εργαζόμενου με δυο παιδιά.

Ο Οργανισμός αναφέρει ότι η μεγαλύτερη αύξηση των φόρων επί των εισοδημάτων ως ποσοστό του εργατικού κόστους ήταν στην Ιρλανδία (κατά 3,82%), η οποία προσπαθεί να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού της. Δεύτερη είναι η Ουγγαρία, μια ακόμη χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, με αύξηση κατά 2,4%.

Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει, ακόμη, ότι οι φόροι στην απασχόληση είναι επιζήμιοι για την ανάπτυξη, καθώς και ότι οι κυβερνήσεις που χρειάζεται να συγκεντρώσουν περισσότερα έσοδα θα πρέπει να επικεντρώνονται στον περιορισμό των φοροαπαλλαγών για θέματα όπως οι συνταξιοδοτικές εισφορές και οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, καθώς και οι εξαιρέσεις από φόρους επί των πωλήσεων, οι οποίες είναι λιγότερο επιβλαβείς.