Ορόσημο το 2012 για τις τράπεζες, λέει η ΤτΕΟι έντονες πιέσεις που δέχτηκαν οι τράπεζες στα θεμελιώδη μεγέθη τους το 2011 συνεχίζονται και τους πρώτους μήνες του 2012, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη εκροή καταθέσεων -έφτασε τα 35 δισ. ευρώ πέρυσι- και παράλληλα να διαχειριστούν την εκρηκτική άνοδο των «κόκκινων» δανείων, σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος.

Μάλιστα το 2012, όπως αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γιώργος Προβόπουλος «θα αποτελέσει ορόσημο για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του τραπεζικού συστήματος στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί». Οι τράπεζες θα κληθούν να προχωρήσουν σε πλήρη επαναπροσδιορισμό των επιχειρησιακών τους σχεδίων, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες προκλήσεις που δημιουργεί η ύφεση και να προβούν σε σημαντικού ύψους ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2012.

Όπως σημειώνει: «Η ένταση της ύφεσης επέτεινε τη δυσκολία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών να εκπληρώνουν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, εξέλιξη που επιδείνωσε την ποιότητα των δανείων σε όλες τις κατηγορίες και ιδίως στα καταναλωτικά δάνεια». Ο λόγος δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε στο 14,7% στο 9μηνο 2011 (από 10,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2010), ενώ η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση στο τέλος Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τον Σεπτέμβριο 2011 τα «κόκκινα» στεγαστικά διαμορφώθηκαν στο 14% του συνολικού χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων των τραπεζών, από 10,3% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2010.

Η μεγάλη «έκρηξη» σημειώθηκε στο κομμάτι της καταναλωτικής πίστης με τις καθυστερήσεις στο 26,4% (από 20% τον Δεκέμβριο του 2010). Το ποσοστό τους εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 30%.

Επίσης στα επιχειρηματικά δάνεια ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε στο 13% από 8,8% στο τέλος του 2010.

Με τα συνολικά υπόλοιπα στα 250 δισ. ευρώ, οι καθυστερήσεις τον Σεπτέμβριο προσέγγισαν τα 37 δισ. ευρώ. Σημειώνουμε εδώ ότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν το 4% του συνόλου των δανείων έχει ήδη ρυθμιστεί και αντιστοιχεί σε δάνεια ύψους 10 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεσή της η ΤτΕ «σε χαμηλό επίπεδο παρέμεινε το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις». Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 46,2% (όπως και τον Δεκέμβριο του 2010). Οι «καθαρές» καθυστερήσεις προς εποπτικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2011 στο 78,6% από 46,9% στο τέλος του 2010.

Τον Σεπτέμβριο 2011 ο λόγος δανείων προς καταθέσεις διευρύνθηκε στο 130,1% από το 116,8% στο τέλος του 2010 και ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων στο 12,8% (στο 25,5% το 2010).

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δείκτες των καθυστερούμενων δανείων έχουν υπερτριπλασιαστεί από το 2007, χρονιά κατά την οποία «έκλεισαν» στο 4,7%, για να αυξηθούν στο 8,1% το 2009 και στο 10,5% στο τέλος του 2010. Επίσης ο δείκτης των δανείων προς καταθέσεις σε επίπεδο ομίλου για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθε στο 132,7% (στο 9μηνο του 2011), από 120,9% στο σύνολο του 2010 και 113,8% το 2009.

Σε επίπεδο επιτοκίων, άνοδος σημειώθηκε τόσο στα επιτόκια καταθέσεων, όσο και των δανείων.

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΤτΕ στο τέλος Ιανουαρίου 2012 το μέσο επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης διάρκειας ως 1 χρόνο διαμορφώθηκε στο 4,79% (από 3,68% στο τέλος του 2010) και είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη, ακολουθούν οι τράπεζες της Κύπρου, όπου το αντίστοιχο επιτόκιο στο 4,28%, οι τράπεζες της Πορτογαλίας με 3,75% και οι τράπεζες της Ιταλίας που προσφέρουν 3,39%.

Της Έφης Καραγεώργου
Πηγή:www.capital.gr