>ΟΤΟΕ: Ελαβε διαβεβαίωση από διοικήσεις Alpha Bank – Eurobank για τη συγχώνευση

>
Ομαλά δήλωσαν ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες της συγχώνευσης των δύο τραπεζών Alpha Bank και Eurobank, οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι Δ. Μαντζούνης και Ν. Νανόπουλος στη σημερινή συνάντησή τους με την ΟΤΟΕ.

“Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας ανεξάρτητα από το δυσμενές οικονομικό κλίμα, που επικρατεί στη χώρα μας”, τόνισαν σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται πως η ΟΤΟΕ διατύπωσε τις θέσεις της, που αφορούν στην αναγκαιότητα διασφάλισης της προοπτικής του εγχειρήματος της συγχώνευσης των δύο τραπεζών, με στόχο τη συμβολή τους στην οικονομική ανάκαμψη και στη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επισήμανε την ανάγκη προστασίας των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων με την αξιοποίηση όλων των εργαζομένων.

Η απάντηση των κ. Δ. Μαντζούνη και Ν. Νανόπουλου ήταν, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ότι οι οικονομίες κλίμακας, που θα προκύψουν από τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, δεν αφορούν στις θέσεις εργασίας, αλλά θα κινηθούν σε άλλα επιχειρηματικά πεδία, με στόχο την ανάπτυξη της νέας τράπεζας και τη θετική συμβολή της στην οικονομία και στην πορεία της χώρας και τόνισαν ότι “δεν ξεκινήσαμε τη διαδικασία της συγχώνευσης για να κάνουμε απολύσεις. Η αξιοποίηση δε των εργαζομένων θα γίνει με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια, ανεξάρτητα από την τράπεζα προέλευσης”.

Η ΟΤΟΕ, ζήτησε τη συγκρότηση μικτής επιτροπής τραπεζών και συλλόγων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εργασιακά ζητήματα και επισήμανε ότι “στις μέρες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ρευστότητας και ανασφάλειας, που ζούμε όλοι μας, ο διάλογος και η κοινή δράση για την επίτευξη κοινών στόχων και σκοπών είναι επιβεβλημένος”.

Ανακοίνωση, εξέδωσε η ΟΤΟΕ και για την Proton Bank, στην οποία επισημαίνεται ότι η διάσωση της τράπεζας μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οδήγησε στην κρατικοποίησή της.

Η ΟΤΟΕ αποδέχεται την εξέλιξη αυτή, με βάση δύο κριτήρια, την προστασία των εργαζόμενων και των πελατών της τράπεζας, αλλά και την αποτροπή αναταράξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παράλληλα, βέβαια, η ΟΤΟΕ επισημαίνει τις σοβαρές ευθύνες της Τράπεζας Ελλάδος ως ελεγκτικού μηχανισμού της λειτουργίας των τραπεζών, η οποία δεν παρενέβη έγκαιρα και προληπτικά με στόχο την αποτροπή της εξέλιξης αυτής.

“Οι φορολογούμενοι πολίτες αυτής της χώρας δεν οφείλουν να πληρώνουν τα σπασμένα των επιχειρηματικών κινήσεων ορισμένων, ούτε την ολιγωρία των θεσμοθετημένων ελεγκτικών μηχανισμών”, αναφέρει η ανακοίνωση.