Ο Γερουλάνος και το υπουργείο Πολιτισμού έκανε τον “ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ” ΟΤΕ 1 εκατ ευρώ πλουσιότερο

Τα δημόσια ταμεία φτωχαίνουν κατά 1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμεία του ΟΤΕ γίνονται πλουσιότερα, αφού εισπράττουν αυτό το ποσό.

Μεσολαβητής αυτής της οικονομικής σχέσης είναι το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο στις 3 Ιανουαρίου 2012, αποφάσισε, μέσω του τμήματος προμηθειών και εκκαθάρισης δαπανών, να εγκρίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να εξοφλήσει παλιές αμαρτίες.

Δηλαδή λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας….

Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί είναι εξωφρενικό και δείχνει, για ακόμη μία φορά, την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να  φέρει διαρθρωτικές αλλαγές, χωρίς να προκαλέσει.

Κανείς, ωστόσο, δεν γνωρίζει πώς έγιναν τόσες κλήσεις στο υπουργείο Πολιτισμού και γιατί δεν μπήκαν τα χρέη αυτά σε κάποια ειδική ρύθμιση,  που θα επιτρέπει στους Έλληνες φορολογημένους να βλέπουν τις κινήσεις της κυβέρνησης με άλλο μάτι…