Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 25 – 29 Σεπτεμβρίου

Κατά την περίοδο 25 έως 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2,26 δισ. ευρώ σε
4.160.170 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-
ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 25 έως 29 Σεπτεμβρίου οι εξής
καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

* Από τις 25 έως τις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 21,3 εκατ. ευρώ σε 930
δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

* Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 5,6 εκατ. ευρώ για πληρωμή
προκαταβολών συντάξεων (του ν.4778/21) μηνός Οκτωβρίου 2023 σε 15.000
συνταξιούχους

* Στις 26 και 28 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2,18 δις ευρώ για 4.064.914
κύριες και επικουρικές συντάξεις

* Στις 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.023.034 ευρώ σε 18.126 δικαιούχους
για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

* 16 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και
λοιπών επιδομάτων

* 18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων
προγραμμάτων απασχόλησης

* 10 εκατ. ευρώ σε 5.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

* 4 εκατ. ευρώ σε 200 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας