Πέντε ευρωπαϊκές τράπεζες υποβάθμισε η Fitch

Στην υποβάθμιση πέντε ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων προέβη ο οίκος αξιόλογης Fitch, λόγω της συνεχούς επιδεινούμενης κρίσης χρέους… και εξαιτίας της έκθεσής τους σε ομόλογα της Ευρωζώνης. Πρόκειται για τις Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM), Credit Agricole, Danske Bank, OP Pohjola Group και Rabobank Group.

Συγκεκριμένα για την Credit Agricole ο αμερικανικός οίκος αξιολογεί τη μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητά της με A+ από ΑΑ-, ενώ χαρακτηρίζει τις προοπτικές “σταθερές”. Η Banque Federative du Credit Mutuel (BFCM) υποβαθμίζεται σε A+ από AA-, η Danske Bank σε A από A+, η OP Pohjola Group σε A+ από AA- και η Rabobank Group σε AA από AA+.

Σύμφωνα με την έκθεση του οίκου “ οι εν λόγω τράπεζες έχουν και συνεχίζουν να βελτιώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και ρευστότητα, κάτι που κρίνεται ως θετικό από τον οίκο”. Ωστόσο, σημειώνει η Fitch “οι αρνητικές προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και η έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών στον τραπεζικό κλάδο οδήγησε στη σημερινή υποβάθμιση” και προσθέτει πως “η αβεβαιότητα για το πως η ευρωπαϊκή κρίση θα ξεπεραστεί και τι μέτρα θα λάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν άμεσες επιπτώσεις στην επίδοση των εμπορικών τραπεζών”.