Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κρήτης

Τις πρώτες μέρες του 2012 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η διαδικασία δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με τα ποσά της δανειακής σύμβασης συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χθες υπογράφηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα παρουσία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, νέα σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους 50 εκ. ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ο Αντιπρόεδρος Πλούταρχος Σακελλάρης και από την πλευρά της Παγκρήτιας Τράπεζας ο πρόεδρος Γιάννης Λεμπιδάκης.

Στο πλαίσιο της νέας δανειακής σύμβασης προβλέπεται η χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης, καθώς και η παροχή κεφαλαίων κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να δώσει μια πραγματική ανάσα στον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού και επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την Παγκρήτια Τράπεζα.

Σακελλάρης: «Χαίρομαι για τη συνεργασία με την Παγκρήτια»

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Πλούταρχος Σακελλάρης στις δηλώσεις του τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «χορηγεί αυτή τη νέα χρηματοδοτική διευκόλυνση για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει της ιδιότητάς της ως τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην ελληνική οικονομία, η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί ζωτικό κρίκο στην αλυσίδα της καινοτομίας, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και αυξάνοντας το επίπεδο της επαγγελματικής εξειδίκευσης. Χαιρόμαστε που έχουμε την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα εκ νέου ως εταίρο μας στην προσπάθεια αυτή. Οι συνεργίες που θα προκύψουν από τη νέα αυτή συνεργασία θα ενισχύσουν τη δράση μας» επεσήμανε ο κ. Σακελλάρης και τόνισε: «Η ΕΤΕπ ανανεώνει και εντείνει τη συνεργασία της με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, με την οποία από το 2007 έχει υπογράψει χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημερινή χρηματοδότηση είναι η πρώτη που υπογράφεται κάτω από τη συνολική εγγύηση που παρέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να στηρίξει την πραγματική οικονομία της χώρας. Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες. Μέσα στον Δεκέμβριο θα υπογράψουμε επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

Λεμπιδάκης: «Σε σύντομο διάστημα η χορήγηση των δανείων»

Στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας Γιάννης Λεμπιδάκης, ανέφερε ότι «η Παγκρήτια έχει μέχρι σήμερα διαθέσει στην αγορά της Κρήτης κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 75 εκ. ευρώ, με τη μορφή χρηματοδοτήσεων επενδυτικού χαρακτήρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα 50 εκ. ευρώ για τα οποία υπογράψαμε σήμερα, υπογράμμισε ο κ. Λεμπιδάκης, θα δοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε βιώσιμες κρητικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους, όπως επίσης και για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Είναι ένα ποσό που θ΄ αποτελέσει πραγματική ανάσα στην οικονομία του νησιού μας».

Υπενθυμίζεται ότι η νέα συνεργασία πραγματοποιείται σε διάστημα λίγων μόλις ημερών μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το πρόγραμμα Jessica ύψους 35 εκ. ευρώ, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της κοινοπραξίας Παγκρήτιας Τράπεζας και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που αφορούσε σε χρηματοδοτήσεις υποδομών και έργων αστικής ανάπλασης από τους ΟΤΑ στην ευρύτερη Περιφέρεια Κρήτης.

Συμφωνία και με Εθνική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε χθες μία ακόμα σύμβαση ύψους 85 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για δάνειο το οποίο θα επενδύει σε έργα αστικής ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Η ΕΤΕπ ενήργησε με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας.

Το ΤΑΑ θα επενδύσει το ποσό αυτό μέσα στην επόμενη τετραετία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Ελλάδας. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, επενδύσεις θα γίνουν στις ακόλουθες περιφέρειες: Αττική (50 εκατ. ευρώ), Δυτική Ελλάδα (15 εκατ. ευρώ) και Ιόνια Νησιά (10 εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε περιφέρειες της χώρας που υπάγονται στον Στόχο 1 (Σύγκλιση), ήτοι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Το ΤΑΑ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, το οποίο συστάθηκε το 2010 εντός της ΕΤΕπ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.