Παγκόσμια πρωτιά για την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος

Την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στις πωλήσεις ελληνικών μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές κατέλαβε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, μέλος του ομίλου της Λαϊκής Τράπεζας, στην ετήσια έρευνα Extel της Τhomson Reuters. Η έρευνα συγκεντρώνει τις απόψεις των σημαντικότερων θεσμικών επενδυτών και βαθμολογεί τις χρηματιστηριακές εταιρείες, ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Η έρευνα, στην οποία συμμετέχουν διαχειριστές θεσμικών κεφαλαίων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ψηφίζουν σε αναλογία με το μέγεθος των προμηθειών που παράγουν, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός στο χρηματοοικονομικά χώρο, καθώς είναι από τις πλέον αξιόπιστες, ενώ τα αποτελέσματά της τυγχάνουν ευρείας δημοσιότητας.

Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μέλος του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας ο οποίος με έδρα την Κύπρο και ιστορία πέραν των 110 χρόνων, έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό χρηματοοικονομικό οργανισμό με παρουσία σε δέκα χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία, Μάλτα, Guernsey και Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Κίνα. Διατηρεί 439 καταστήματα και απασχολεί 8,464 άτομα (στοιχεία: 1/1/2012).

Η τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς, υπηρεσίες διεθνούς τραπεζικής, υπηρεσίες συναλλάγματος και διαχείρισης διαθεσίμων, ηλεκτρονικής τραπεζικής, factoring, χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών μισθώσεων, ασφαλιστικές υπηρεσίες, χρηματοεπενδυτικές και διαχείρισης κεφαλαίων.