Παπουτσάνης: Αύξηση 2,8% στον κύκλο εργασιών το α΄ τρίμηνο – Mειωμένη η κερδοφορία

Στα 15,3 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το ά’ τρίμηνο του 2023, έναντι 14,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8%.

Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 10,0 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2022, αντιπροσωπεύοντας το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών μειωμένη κατά 10%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2022, βελτιωμένο κατά 2,1%. Σημειώνεται ότι το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 28,0% έναντι 28,2%, το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το περιθώριο μικτού κέρδους είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό της χρήσης του 2022 που είχε ανέλθει σε 24,4% και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16% κυρίως λόγω αυξημένων δαπανών διάθεσης και προώθησης των επωνύμων προϊόντων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,44 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42%. Τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί εκτός των ανωτέρω λόγων και από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος λόγω αύξησης των βασικών επιτοκίων.

Η αξία του πάγιου εξοπλισμού (ενσώματα πάγια στοιχεία) ανέρχεται σε 48,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 47,8 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2022. Το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας, περίπου 25 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία, ολοκληρώθηκε και για το τρέχον έτος προβλέπονται σημαντικά μειωμένες εκροές για αγορά παγίου εξοπλισμού.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 21% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 18% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 17% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε σχετικά: «Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο επιχειρηματικό μας σχέδιο για συνεχή ανάπτυξη και στους τέσσερεις πυλώνες δραστηριοποίησης της Εταιρείας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Παπουτσάνης, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η διόρθωση που διαπιστώνεται στις τιμές των υλών και της ενέργειας σε συνδυασμό με την ισχυρή εμπορική πολιτική μας αλλά και την ολοκλήρωση του επενδυτικού μας πλάνου εκτιμάται ότι θα επιδράσουν θετικά στα μεγέθη της Παπουτσάνης για το σύνολο του έτους».

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 33% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρά τη σημαντική πτώση της αγοράς του αντισηπτικού στο οργανωμένο λιανεμπόριο (-56% για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η ανάπτυξη της κατηγορίας των επώνυμων προϊόντων ανέρχεται σε 70% και οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από οργανική ανάπτυξη των προϊόντων ευρείας διανομής της Παπουτσάνης.  Τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ κερδίζουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν υπερτριπλασιάσει τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό με πολύ καλές προοπτικές.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες του πρώτου τριμήνου του 2022, με τις εγχώριες πωλήσεις να υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με πέρσι, καλύπτοντας την υποχώρηση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Οι τελευταίες έρχονται να συγκριθούν με ένα πολύ υψηλό πρώτο τρίμηνο του 2022 λόγω του ανοίγματος των επαγγελματικών ταξιδίων και της τουριστικής  αγοράς, έπειτα από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτές του πρώτου τριμήνου του 2022 ενώ παράλληλα νέες συνεργασίες εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία. Φαίνεται ότι η ανάγκη της αγοράς για sustainable & niche προϊόντα επανέρχεται στα επίπεδα προ Covid με νέα Projects που ξεκινούν να αναπτύσσονται με τους πελάτες της κατηγορίας.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Στην συγκεκριμένη κατηγορία, που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος πελάτες του εξωτερικού, το πρώτο τρίμηνο του 2023 σημειώθηκε μείωση κατά 9%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μη πώληση των βασικών (commodity) σαπωνομαζών που παράγονται στην ΝΑ Ασία. Κατά το 2022 η Εταιρεία, εκμεταλλευόμενη το αυξημένο μεταφορικό κόστος και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις από Ασία, εξυπηρέτησε ένα μικρό μέρος των συνολικών αναγκών της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής σε αντίστοιχες σαπωνόμαζες. Οι τιμές στα μεταφορικά κόστη και οι χρόνοι παράδοσης από Ασία έχουν πλέον εξομαλυνθεί, ωστόσο η συγκεκριμένη κάλυψη αναγκών άφησε στην Εταιρεία συνεργασίες με δυναμική που θα ενισχύσουν την κατηγορία

Επιχειρηματική προοπτική

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν σε περαιτέρω βελτίωση στις τιμές των υλών και ενέργειας. Παράλληλα, η Παπουτσάνης το 2022 ολοκλήρωσε το ισχυρό επενδυτικό πλάνο της τελευταίας τριετίας ύψους περίπου 25 εκ. ευρώ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και την επέκταση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, ενέργειες που συντελούν στην μείωση του λειτουργικού κόστους.

Συνέπεια των ανωτέρω αναμένεται βελτίωση της κερδοφορίας για το 2023 σε σχέση με το 2022.

Για το έτος 2023 η Εταιρεία στοχεύει να συνεχίσει την ανάπτυξή της και στους τέσσερεις τομείς που δραστηριοποιείται:

Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά το 2023, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων, της δυναμικής διαφημιστικής υποστήριξης και της ενίσχυσης της παρουσίας στα καταστήματα, καθώς επίσης και με την είσοδό σε νέες κατηγορίες με κύριο όχημα το ΑΡΚΑΔΙ.

Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να αποτελέσει κύριο άξονα ανάπτυξης για την Παπουτσάνης, καθώς οι προβλέψεις για τον τουρισμό είναι πολύ αισιόδοξες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  Ταυτόχρονα χτίζονται δυναμικά οι μακροχρόνιες υπάρχουσες συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες, ενώ έχουν μπει και ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων σε μία σειρά από νέες αγορές.

Τέλος οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.