Παράταση απαγόρευσης ανοικτών πωλήσεων

Παράταση στην απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2012, αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συντομότερου επαναπροσδιορισμού της στάσης της στο εν λόγω ζήτημα, σε συνεργασία με την ESMA και τις εποπτικές αρχές Γαλλίας Ιταλίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας και Βελγίου.