Παράταση απαγόρευσης του short selling στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Την παράταση απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων (short selling) στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφού έλαβε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική και στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, τις πρόσφατες αποφάσεις απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων που έλαβαν οι ισπανικές και ιταλικές εποπτικές αρχές και το γεγονός ότι από 1.11.2012 τίθεται σε ισχύ κανονισμός της ΕΕ για τις ανοικτές πωλήσεις.