>Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Proton Bank

>
Λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Proton Bank, ο Rudolf Eduard Oldeman παραιτήθηκε. Η τράπεζα, χωρίς να σχολιάσει τους λόγους της παραίτησής του, ανακοίνωσε την αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εκλέγοντας ως νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του τον Παναγιώτη Δαμηλάκο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Rudolf Eduard Oldeman διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας ABN AMRO στην Ελλάδα (2005-2008), ενώ στο παρελθόν είχε διευθυντικές θέσεις στην ABN AMRO στην Ολλανδία και τις Βρυξέλλες. Στην Proton ανέλαβε ως δ/νων σύμβουλος στις αρχές Φεβρουαρίου.

Το δ.σ της τράπεζας προχώρησε στην ανασυγκρότησή του σε Σώμα, ορίζοντας τα μέλη του, ως εξής:
1. Daniel Vern Speckhard του Thomas, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αντώνιος Αθανάσογλου του Ιορδάνη, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Σταύρος – Πρόδρομος Λαζαρίδης του Κυριάκου, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Παπασπηλίου του Ιωάννη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Δημήτριος Σαραμαντής του Γεωργίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
6. Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Θεόδωρος Ασημακόπουλος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Παναγιώτης Δαμηλάκος του Βρασίδα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Γεράσιμος Σαπουντζόγλου του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος