>Παταγώδης η αποτυχία αγοράς ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ

>
Η ΕΚΤ αγόρασε 48 δις ευρώ ελληνικού χρέους με στρατηγική να συγκεντρωθεί το ελληνικό χρέος και εν συνεχεία να αναδιαρθρωθεί μέσω επιμήκυνσης ή να επαναγοραστεί από την Ελλάδα.
Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η χώρα οδηγείται σε επιμήκυνση του παλαιού χρέους ωστόσο με τις επιλογές της η ΕΚΤ να στηρίξει χώρες χρεοκοπημένες όπως η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε bad bank σε κακή τράπεζα καθώς συγκεντρώνει πολύ χαμηλής αξίας περιουσιακά στοιχεία και εν προκειμένω ομόλογα Ελλάδος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΕΚΤ εμφανίζει λογιστικές ζημίες από τις αγορές ελληνικών ομολόγων 2,5 δις ευρώ περίπου λόγω της μεγάλης αύξησης των spreads.
Ταυτόχρονα εγείρεται και κεφαλαιακό ζήτημα για την ΕΚΤ καθώς πλέον αντιμετωπίζει πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, χρειάζεται επιπρόσθετα κεφάλαια.
Πρόσφατα τονίστηκε από το www.bankingnews.gr ότι η ΕΚΤ τις τελευταίες εβδομάδες όπου η αγορά ομολόγων έχει πλήρως καταρρεύσει, οι ξένοι πουλάνε ομόλογα και γενικά έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα spreads στην 10ετία στις 1215 μονάδες βάσης και στα ομόλογα λήξης π.χ. Μαρτίου 2012 οι αποδόσεις 24,60%, η ΕΚΤ δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε μια παρέμβαση.
Γιατί η ΕΚΤ δεν έχει παρέμβει στις αγορές;
Δίδονται ορισμένες ερμηνείες από στελέχη ελληνικών και ξένων τραπεζών.
Το βασικό επιχείρημα σχετίζεται με το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει ενημερωθεί για το σχέδιο επιμήκυνσης του παλαιού χρέους.
Δεν αποκλείεται η επιμήκυνση του παλαιού χρέους να αφορά και την Ιρλανδία και Πορτογαλία.
Ένα άλλο επιχείρημα που προβάλλεται ταυτόχρονα είναι ότι οι παρεμβάσεις είναι αναποτελεσματικές και ότι η ΕΚΤ δαπανά κεφάλαια τα οποία δεν έχει σε περίσσεια για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που δεν ελέγχεται.
Το βασικό επιχείρημα φαίνεται να είναι ρεαλιστικό.
Η Ελλάδα οδεύει σε αναδιάρθρωση μέσω επιμήκυνσης του παλαιού χρέους και δεν έχει νόημα οι επιπλέον παρεμβάσεις και αγορές.
Η απουσία της ΕΚΤ από τις αγορές ομολόγων κάτι υποδηλώνει αυτό είναι βέβαιο.