>Πειραιώς: Διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή κεφαλαιακής άσκησης της ΕΒΑ

>

Ουδεμία προνομιακή πληροφορία βρίσκεται στην κατοχή της Τράπεζας Πειραιώς, αναφορικά με το εκτιμώμενο αναγκαίο κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας της Τράπεζας, στο πλαίσιο της άσκησης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΒΑ δημοσιοποίησε στις 27.10.2011 την αναλυτική μεθοδολογία βάσει της οποίας εκτιμήθηκαν τα αναγκαία κεφαλαιακά περιθώρια για Core Tier I δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων 9%, μαζί με τα αποτελέσματα ανά χώρα. Ειδικά για την Ελλάδα, η ΕΒΑ γνωστοποίησε μόνο, ότι κεφάλαια ύψους 30 δισ. ευρώ, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπερκαλύπτουν τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με την ΕΒΑ αναγκαία κεφάλαια για τη διαμόρφωση του Core Tier I δείκτη στο 9%.