>Περίπου 6-7 δις ευρώ θα διαθέσουν μέσω των εγγυήσεων οι τράπεζες σε δάνεια

>

Περίπου 6-7 δις ευρώ σε δάνεια το μέγιστο θα μπορούσαν να διαθέσουν οι ελληνικές τράπεζες μέσα από τον μηχανισμό εγγυήσεων των 25 δις ευρώ.
Ταυτόχρονα οι τράπεζες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα. Λείπουν από το σύστημα 96 δις ευρώ τα οποία έχουν αναπληρωθεί με 96 δις ευρώ δανεική ρευστότητα από την ΕΚΤ την οποία ανακυκλώνουν από εβδομάδα σε εβδομάδα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν πέραν από την χρηματοδότηση υφιστάμενων assets.

Μπορεί η ΕΕΤ να συναινεί με την κυβέρνηση και να μιλάει για παροχή δανείων αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης έχει μειωθεί στο 1,5% και είναι πιθανό να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο έως 0 ή -1,5%.
Οι τραπεζίτες στέλνουν ένα μήνυμα δεν διαθέτουν πλέον μακροπρόθεσμη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και όσα αποθέματα δημιούργησαν τα έχουν με στόχο να καλύψουν έκτακτες ανάγκες και όχι για να χορηγήσουν νέα δάνεια.
Ο φαύλος κύκλος της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ έχει δημιουργήσει ένα έλλειμμα ρευστότητας στο ελληνικό οικονομικό και τραπεζικό σύστημα 96 δις ευρώ. Η ρευστότητα αυτή ενώ υπάρχει δεν μπορεί να στηρίξει την οικονομία καθώς ανακυκλώνεται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση.
Παράλληλα οι τραπεζίτες προειδοποιούν οι εγγυήσεις των 25 δις ευρώ είναι εύλογο η κυβέρνηση να επιδιώκει να καταλήξουν στην αγορά υπό την μορφή δανείων αλλά ποια τράπεζα με τέτοια στενότητα ρευστότητας θα πάρει το ρίσκο να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις και νοικοκυριά και ταυτόχρονα να μην ανησυχεί ότι σε περιόδους ύφεσης δεν θα αυξηθούν τα προβληματικά δάνεια; Με βάση όλες τις ενδείξεις τα NPLs θα διαμορφωθούν μεταξύ 10 και 10,5% που σημαίνει πάνω ή 25 δις ευρώ ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύστημα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να δοθούν 6-7 δις ευρώ αναφέρουν εμφατικά.
Αυτή την περίοδο οι μόνες τράπεζες που ενώ έχουν χάσει σημαντικό μέρος των καταθέσεων τους διαθέτουν δευτερογενώς ρευστότητας μακροπρόθεσμης ρευστότητας είναι οι Γαλλικές τράπεζες οι οποίες συνεχίζουν να χορηγούν δάνεια.
Τρείς είναι οι βασικοί λόγοι που οι τράπεζες όχι δεν θέλουν δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία..
1)Είναι απόλυτα εξαρτημένες από την ΕΚΤ σε ρευστότητα. Έχουν δανεισθεί 96 δις ευρώ για πολύ βραχυχρόνια διαστήματα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στο παρελθόν δανείζονταν από τις αγορές για 3 ή 5 ή 7 χρόνια και τώρα δανείζονται για 4 εβδομάδες ή 12 εβδομάδες.
Μείζον πρόβλημα ο χρόνος. Παλαιά κατείχαν ρευστότητα μακροπρόθεσμης διάρκειας και τώρα βραχυχρόνιας.
Παράλληλα δανειζόμενες οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ έχουν μεγάλο έλεγχο ενώ ταυτόχρονα καταθέτουν και collateral τα οποία αγγίζουν τα 135 δις ευρώ.
Η απόλυτη εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ.
2)Η διαφορά μεταξύ καταθέσεων και δανείων μαζί με τα τιτλοποιούμενα δάνεια είναι 35 δις ευρώ. Δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα ρευστότητας στο σύστημα μόνο από αυτό το σκέλος 35 δις ευρώ.
Οι καταθέσεις 219 δις ευρώ τα δάνεια 254 με 255 δις ευρώ και τα τιτλοποιούμενα δάνεια 43 δις ευρώ.
Οι τράπεζες έχοντας δανεισθεί 96 δις ευρώ καθώς καλύπτουν τα 35 δις ευρώ του ελλείμματος ρευστότητας τους, καλύπτουν και 6-7 δις ευρώ ομολογιακά που λήγουν και παράλληλα κρατούν και ρευστότητα για funding ομολόγων και ως απόθεμα ρευστότητας, χρηματοδοτούν τις θυγατρικές τους και αναχρηματοδοτούν και δάνεια.
Να ληφθεί υπόψη ότι τα δάνεια που μετατρέπονται σε προβληματικά στερούν ρευστότητα. Περίπου 8 με 10 δις ευρώ ρευστότητας έχει χαθεί λόγω των προβληματικών δανείων.
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν οριακή ρευστότητα την οποία δεν είναι διατεθειμένες να χορηγήσουν υπό την μορφή δανείων.
3)Οι τραπεζίτες αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση με την εξής λογική, έχουμε πολύ βραχυχρόνια ρευστότητα αν αρχίζουμε να δίνουμε δάνεια θα μετατραπούν σε προβληματικά και έτσι και την ρευστότητα θα χάσουμε και ζημίες θα εμφανίσουμε οπότε καλύτερα να μην δώσουμε δάνεια.