ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ: Έρχεται η αναβάθμιση του ελληνικού χρέους


Μετά την ψυχρολουσία της επιλεκτικής και προσωρινής χρεοκοπίας πιθανότατα στα μέσα της άλλης εβδομάδας η αναβάθμιση του ελληνικού χρέους κατά 5 βαθμίδες από τους οίκους αξιολόγησης.
Μετά το σοκ της χρεοκοπίας τα νέα ομόλογα τα οποία πλέον αντικαθιστούν το παλαιό χρέος θα αναβαθμιστούν από τους οίκους αξιολόγησης κατά πάσα πιθανότητα 5 βαθμίδες.

Στην κλίμακα της Moody’s τα νέα ομόλογα θα βρεθούν στην θέση Β3
Στην κλίμακα της S&P  τα νέα ομόλογα θα βρεθούν στην θέση Β-
Στην κλίμακα της Fitch  τα νέα ομόλογα θα βρεθούν στην θέση έως Β.
Η αναβάθμιση των νέων ομολόγων θεωρείται αναμενόμενη διαδικασία αλλά σίγουρα αυτό θα επιδράσει θετικά σε επίπεδο ψυχολογίας.
Οι οίκοι αξιολόγησης πράττουν σωστά και οι υποβαθμίσεις και οι αναβαθμίσεις εδράζονται σε πραγματικά γεγονότα.
Όμως πρέπει να τονιστεί ότι μετά από αυτό το κύμα αναβάθμισης θα καθυστερήσει αρκετά νέα αναβάθμιση του ελληνικού χρέους και της ελληνικής οικονομίας.
Θα απαιτηθεί πολύς χρόνος και βεβαίως αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν θετικά τότε θα έρθουν εκ νέου οι υποβαθμίσεις.

Κλίμακα αξιολογήσεων διεθνών οίκων
Moody’s S&P Fitch
Άριστη Aaa AAA AAA
Υψηλής Διαβάθμισης Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
Υψηλότερα της Μεσαίας

Αξιολόγησης

Α1 Ελλάδα
2005
Α+ Ελλάδα 2005 Α+ Ελλάδα 2005

 

Α2 Α Α
Α3 Α- Α-
Χαμηλότερα της Μεσαίας Αξιολόγησης Baa1 BBB+ BBB+
Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-
Μη επενδυτικά ομόλογα (junk – σκουπίδια) Ba1 BB+ BB+
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
Κερδοσκοπικά B1 B+ B+
B2 B B**
B3** B-** B-(**)
Υψηλού κινδύνου Caa1 CCC+ CCC+
Caa2 CCC CCC
Caa3 CCC- CCC-
Υψηλός Κίνδυνος Χρεοκοπίας Ca CC CC
C C
Χρεοκοπία C*Ελλάδα D*Ελλάδα D*Ελλάδα

 

*Νέα βαθμολογία Ελλάδος

** Πιθανή νέα βαθμολογία της Ελλάδος μετά το PSI+ και την έκδοση των νέων ομολόγων….

Π Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr