>Πιο "τσουχτερά" γίνονται τα δάνεια

>

Πιο "τσουχτερά" γίνονται τα δάνεια

Περαιτέρω πιέσεις εκτιμάται ότι θα δεχθεί μεγάλος αριθμός δανειοληπτών με την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα Πέμπτη. Το επιτόκιο παραμένει στο 1% για δύο σχεδόν χρόνια και η άνοδος θα συμπαρασύρει αυτόματα προς τα πάνω όλα τα επιτόκια δανείων που είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο αυτό.

Ειδικότερα, η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ θα δημιουργήσει ανησυχίες, ιδιαίτερα σε όσους έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο που είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο της ΕΚΤ, που σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών αποτελούν το 35%-40% περίπου της συνολικής στεγαστικής πίστης και ανέρχονται σε 25-32 δισ.ευρώ για το σύνολο των δανείων της αγοράς.

Στην περίπτωση που το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αυξηθεί κατά 0,25%, για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ, με χρονική διάρκεια 20 ετών που μέχρι σήμερα είχε επιτόκιο 3,75% και δόση 593 ευρώ, το επιτόκιο θα αυξηθεί αυτόματα στο 4% και η δόση στα 606 ευρώ.

Μεγαλύτερες θα είναι οι επιβαρύνσεις στη μηνιαία δόση για δάνεια 200.000 ευρώ κοκ. Παράλληλα με τις εισοδηματικές μειώσεις που έχει δεχθεί μεγάλος αριθμός δανειοληπτών, ειδικότερα υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, εκτιμάται σύμφωνα με συγκλίνουσες τραπεζικές εκτιμήσεις ότι ένας σημαντικός αριθμός τραπεζικών πελατών που σήμερα αποπληρώνουν οριακά τις δόσεις θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες.

Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες εξακολουθούν να δίνουν έμφαση στον τομέα εργασιών που συνδέεται με τις αναδιαρθρώσεις δανείων που έχουν χορηγήσεις στην πελατεία τους τόσο στην λιανική τραπεζική (στεγαστική και καταναλωτική πίστη) όσο και στις επιχειρήσεις.

Γενικότερα, πάντως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) παρατηρείται αύξηση του κόστους δανεισμού σε όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων, με εξαίρεση τα στεγαστικά δάνεια, καθώς οι τράπεζες προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων.

Ειδικότερα, στα καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στο 14,64%, έναντι 14,40% που ήταν στο τέλος του 2010. Στα επιχειρηματικά δάνεια το μέσο επιτόκιο της κατηγορίας αυξήθηκε στο 6,90% από 6,79% αντιστοίχως.

Στα επαγγελματικά δάνεια το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 9,72% από 9,57%, στα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,23% από 6,14% που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ για μεγαλύτερα ποσά το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,37% από 4,89%.

Στα στεγαστικά το κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησε ελαφρώς στο 3,91% από 3,93% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένο σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2010 (3,65%). Το σταθερό για μία πενταετία επιτόκιο της ίδιας κατηγορίας μειώθηκε στο 3,57% από 3,64% τον Ιανουάριο και 3,95% το Δεκέμβριο.