Πλαστικά Θράκης: 1η Δεκεμβρίου η Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2022

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Εννεαμήνου 2022, καθώς επίσης και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).