Ποια τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, Πόρτα εξόδου σε 150.000

Tο Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των υπαλλήλων στο πλαίσιο του νέου βαθμολογίου, που θα λαμβάνεται υπόψη και στην κατάληψη των θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο, έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρύθμισης κ. Δημήτρης Ρέππας.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης ωστόσο θα ισχύει το 2013-14, γεγονός που σημαίνει ότι έως τότε δεν θα καταβληθούν τα κίνητρα απόδοσης και επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που προβλέπονται από το νέο μισθολόγιο, κάτι που μεταφράζεται σε νέες απώλειες για το εισόδημα των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, κριτήριο για την κατάληψη των θέσεων ευθύνης θα είναι η επίτευξη των στόχων που θα τίθενται εκ των προτέρων τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για την υπηρεσία στο σύνολό της. Γι’ αυτό το λόγο θα λαμβάνονται υπόψη τρεις παράμετροι: η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοση. Οι παράμετροι αυτές, που θα είναι μετρήσιμες, θα αποτυπώνονται και σε ένα είδος «ατομικού συμβολαίου» που θα συνάπτει ο υπάλληλος με τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας της υπηρεσίας στην οποία εργάζεται.

Η αξιολόγηση, παρά ταύτα, δεν θα πραγματοποιείται από τον άμεσο προϊστάμενο του υπό αξιολόγηση υπαλλήλου αλλά από προϊστάμενο ανώτερης βαθμίδας. Γι’ αυτό το λόγο θα συσταθούν σε κάθε υπηρεσία και Συμβούλια Αξιολόγησης τόσο για τους υπαλλήλους όσος και για τις ίδιες τις υπηρεσίες. Εκτός τούτου, θα λειτουργεί και Συμβούλιο Εποπτείας που θα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Ο κ. Ρέππας παρουσιάζοντας το Προεδρικό Διάταγμα έκανε γνωστό ότι στόχος είναι οι δείκτες αξιολόγησης να είναι έτοιμοι ως το τέλος του 2012. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων με το νέο σύστημα θα γίνει το 2013 και οι προαγωγές στις οποίες θα ληφθεί υπόψη η «βαθμολογία» από τη νέα αξιολόγηση θα πραγματοποιηθούν το 2014.

Εξάλλου, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφερόμενος στην μείωση των μισθών που θεωρείται από τους εταίρους της χώρας ότι θα συμβάλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, επισήμανε ότι το μισθολογικό κόστος ακόμη και στα όρια του μηδενισμού δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα.

Για το νομοσχέδιο για τη μείωση των δομών του κράτους που εισήχθη μεν στη Βουλή αλλά έχει ουσιαστικά «παγώσει» λόγω των αντιδράσεων της ΝΔ ο κ. Ρέππας τόνισε ότι καλό θα ήταν να ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή και η επόμενη κυβέρνηση να κάνει τις όποιες αλλαγές.