>Ποιες τράπεζες συμμετέχουν στη διάσωση της Ελλάδας – Αναλυτικά οι όροι συμμετοχής

>
Από 4% έως 5% θα κυμαίνεται το επιτόκιο για τα νέα 30ετή ομόλογα των ιδιωτών πιστωτών της Ελλάδας, με βάση τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, τα οποία θα αποκτήσουν – στο πλαίσιο της εθελοντικής συμβολής τους στο νέο πακέτο χρηματοδότησης της Ελλάδας – με την ανταλλαγή των ομολόγων που έχουν σήμερα στην κατοχή τους ή την αναχρηματοδότηση στη λήξη τους.

Οι όροι συμμετοχής των ιδιωτών, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερ, ανακοινώθηκαν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), το οποίο εκπροσωπεί 400 μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Μεγαλύτερο επιτόκιο θα λάβουν οι ιδιώτες επενδυτές, μόνο για τα νέα ομόλογα που θα είναι 30ετούς ή 15ετούς διάρκειας και θα αντιστοιχούν στο 80% της αξίας των υφιστάμενων ομολόγων τους.

Το IIF ανακοίνωσε έναν κατάλογο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα συμβάλουν στο νέο πακέτο για την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες.

Πέρα, όμως, από τα ιδρύματα αυτά, το IIF σημειώνει ότι αναμένει να αυξηθεί η συμμετοχή των ιδιωτών, καθώς θα γίνεται γνωστή η προσφορά και το πρόγραμμα που τη συνοδεύει.

Ο στόχος είναι η συμμετοχή να φθάσει στο 90%, οπότε οι ιδιώτες επενδυτές θα συμμετάσχουν με ένα συνολικό ποσό της τάξης των 54 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2011 έως τα μέσα του 2014 και ένα ποσό της τάξης των 135 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2011 έως το τέλος του 2020, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το IIF.

Οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα το κάνουν μέσω ενός συνδυασμού τεσσάρων εργαλείων, με το ποσό για κάθε εργαλείο να αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής συμμετοχής τους.

Η απώλεια για τους επενδυτές με κάθε ένα από τα μέσα αυτά έχει υπολογισθεί στο 21% της καθαρής παρούσας αξίας των ομολόγων τους, με ένα υποθετικό προεξοφλητικό επιτόκιο 9%. Η μέση διάρκεια ωρίμανσης του ιδιωτικού χρέους της Ελλάδας θα αυξηθεί από τα 6 στα 11 χρόνια.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από τους ιδιώτες είναι τα ακόλουθα:

1) Η ανταλλαγή των ομολόγων τους σε ένα νέο 30ετές ομόλογο που θα έχει την ίδια ονομαστική αξία

2) Η αναχρηματοδότηση ομολόγων που λήγουν με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας με την ίδια ονομαστική αξία

3) Η ανταλλαγή των ομολόγων τους με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας και με ονομαστική αξία ίση με το 80% των υφιστάμενων ομολόγων τους

4) Η ανταλλαγή των ομολόγων με νέα ομόλογα 15ετούς διάρκειας και ονομαστική αξία στο 80% των υφιστάμενων ομολόγων.

Όσον αφορά τα επιτόκια, θα βασίζονται σε ένα καθορισμένο περιθώριο σε σχέση με το μέσο επιτόκιο swap του ευρώ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα της αγοράς θα είναι τα ακόλουθα, για τις πιο πάνω περιπτώσεις, αντίστοιχα:

1) 4% για το πρώτο έως το πέμπτο έτος, 4,5% για το έκτο έως δέκατο έτος και 5% για το εντέκατο έως τριακοστό έτος. Αυτά ισοδυναμούν με ένα σταθερό επιτόκιο 4,5%. Η πληρωμή του κεφαλαίου των νέων ομολόγων στη λήξη τους είναι εγγυημένη από 30ετή ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

2) 4% για το πρώτο έως το πέμπτο έτος, 4,5% για το έκτο έως δέκατο έτος και 5% για το εντέκατο έως τριακοστό έτος. Η πληρωμή του κεφαλαίου των νέων ομολόγων είναι εγγυημένη, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

3) 6% για το πρώτο έως πέμπτο έτος, 6,5% για το έκτο έως δέκατο έτος και 6,8% για το εντέκατο έως τριακοστό έτος. Η πληρωμή του κεφαλαίου των νέων ομολόγων είναι εγγυημένη, όπως και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις.

4) Το επιτόκιο είναι 5,9%. Το κεφάλαιο είναι εγγυημένο εν μέρει.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα: Allianz, BNP Paribas, Swiss Re, Zurich Financial, AXA, Generali, Dexia, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, ING, Commerzbank, Standard Chartered, Intesa SanPaolo, SEB, BayernLB, BBVA, Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank EFG Group, Piraeus Bank, Bank of Cyprus, Hellenic Bank, AK Bank, Scotland Bank, Credit Swisse, Banco de Credito de Peru, National Bank of Kuwait και KB Financial Group.