>Πράσινο φως και από τις τράπεζες

>
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» συμμετέχουν μόνον τέσσερις τράπεζες: η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, ωστόσο οι ιδιώτες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους ή να τοποθετήσουν κάποιο μικρό φωτοβολταϊκό μπορούν να βρουν λύσεις και στις υπόλοιπες τράπεζες της χώρας.

Τα επιτόκια των περισσότερων «πράσινων» προϊόντων κυμαίνονται μεταξύ 7%-10%, ανάλογα με το είδος του δανείου (στεγαστικού ή καταναλωτικού) και από το αν υπάρχει προσημείωση ή όχι του ακινήτου. Ας δούμε, όμως, ποια είναι τα «πράσινα» προϊόντα που παρέχουν σήμερα οι τράπεζες:
Εθνική Τράπεζα: Σε ό,τι αφορά τις γενικότερες «οικολογικές λύσεις» για τους ιδιώτες η τράπεζα προσφέρει το «Πράσινο Δάνειο». Ακόμη, το «Ενεργειακή Εθνοστέγη» απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να προβούν σε ενεργειακή αναβάθμιση της περιουσίας τους. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν θέτει προϋποθέσεις ηλικίας κτιρίου ή ύψους εισοδήματος, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ενδιάμεση χρηματοδότηση για τους μηχανικούς, οι οποίοι θα χρειαστούν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, προκειμένου να υλοποιήσουν τα σχετικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.
Alpha Bank: Με το πρόγραμμα «Alpha Πράσινες Λύσεις – Ενεργειακό Σπίτι» της τράπεζας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν την επισκευή ή την ανακαίνιση της κατοικίας τους και να βελτιώσετε την ενεργειακή τους απόδοση (όπως π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλαγή κουφωμάτων, θερμομονωτικές εργασίες κ.λπ.), με στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, με προσημείωση ακινήτου ή χωρίς.
Eurobank: Για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας η τράπεζα προσφέρει το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Εξοικονόμηση Ενέργειας». Παράλληλα, με το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Φωτοβολταϊκά» η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες ή στις ταράτσες των σπιτιών τους.
Τράπεζα Πειραιώς: Η τράπεζα προσφέρει στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια «Green» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Με το πρόγραμμα «Ηλιακή Ταράτσα» η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ιδιώτη που διαθέτει δική του ταράτσα ή στέγη να αποκτήσει ένα επιπλέον εισόδημα για τα επόμενα 25 χρόνια, παράγοντας και πουλώντας τη δική του ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια του ήλιου. Σε συνεργασία με τη θυγατρική Post Bank Green Institute, το ΤΤ αναλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη, τη χρηματοδότηση της αγοράς και εγκατάστασης, την εγκατάσταση, την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.
Τράπεζα Κύπρου: Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει τη σειρά δανειακών προϊόντων «Eco Loans» για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα.
Marfin Egnatia Bank: Το «Marfin sun στο σπίτι σου» προσφέρει τρεις ολοκληρωμένες λύσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακόμη παρέχεται «δάνειο επισκευών για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας» και «καταναλωτικό δάνειο για αγορά οικοσκευών».
Αγροτική Τράπεζα: Η τράπεζα προσφέρει το δάνειο «Πράσινες Παρεμβάσεις Κατοικίας» για όσους επιθυμούν να φτιάξουν το δικό τους «πράσινο σπίτι» και το «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας», το οποίο χρηματοδοτεί την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κατοικίες (στέγαστρα βεραντών, προσόψεις, σκίαστρα και βοηθητικούς χώρους).
Εμπορική Τράπεζα: Για όσους επιθυμούν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα η τράπεζα προσφέρει το προϊόν «SolarEcoλογικό», ενώ το «home ecoλογικό» απευθύνεται στα νοικοκυριά με ισχυρό οικολογικό προσανατολισμό, που αναζητούν τρόπους μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους, καθώς και τη λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων.
Attica Bank: Η τράπεζα προσφέρει το «Attica Οικοενέργεια» για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος και το «Attica Δάνειο Ενεργειακών Επιθεωρητών», το οποίο προσφέρεται για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων και μονιμότερων αναγκών, όπως εξοπλισμός γραφείου, αγορά ειδικών μηχανημάτων μέτρησης, αγορά λογισμικού κ.ο.κ.
T Bank: Με το «Τ Φωτοβολταϊκές Λύσεις» ο ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη ή την ταράτσα του σπιτιού του.
Ποιες εργασίες καλύπτουν
Τα δάνεια καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την τοποθέτηση «πράσινης» στέγης, την εφαρμογή θερμομόνωσης σε τοίχους και οροφή, την αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, την αντικατάσταση παλαιού λέβητα ή/και θερμοδοχείου νερού χρήσης (boiler), την εγκατάσταση φυσικού αερίου, την τοποθέτηση θερμικών ηλιακών συστημάτων και ηλιακών θερμοσιφώνων, την τοποθέτηση εναλλακτικών συστημάτων ψύξης (δροσισμός δαπέδου, fan coils) και συστημάτων σκίασης, την εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας, αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών συστημάτων και βιολογικού βόθρου, τη δημιουργία συλλεκτών βρόχινου νερού, καθώς και τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής απόδοσης Α+.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Τα κίνητρα ανάλογα με το εισόδημα
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι εισοδηματικά εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία.
Συγκεκριμένα:
Για ιδιοκτήτες με ατομικό ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα έως τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα,
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν την επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 €, θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000 €.
Για ιδιοκτήτες με ατομικό ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 22.000 έως 40.000 € ή από 40.000 έως 60.000 € αντίστοιχα, τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκα δάνεια σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.
Για ιδιοκτήτες με ατομικό ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 40.000 ευρώ έως 60.000 € ή από 60.000 ευρώ έως 75.000 € αντίστοιχα, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου, το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης Το ποσοστό των ωφελούμενων της κατηγορίας αυτής ως προς το σύνολο των ωφελούμενων ανά περιφέρεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις αιτήσεων για πολυκατοικίες. Για την κατηγορία αυτή.
Το πρόγραμμα πήρε παράταση
Εως 16 Μαΐου οι αιτήσεις για την εξοικονόμηση κατ’ οίκον
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», έως τις 16 Μαΐου, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος την προηγούμενη εβδομάδα
Η αρχική προθεσμία έληγε στις 31 Μαρτίου και η επίσημη αιτιολογία για τη χορήγηση της παράτασης είναι το αίτημα που υπέβαλαν οι συνεργαζόμενες τράπεζες και «το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών».
Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν κατατεθεί περί τις 10.000 αιτήσεις.
Δικαιούχοι
Μέσω του προγράμματος χορηγούνται επιδοτήσεις και άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για την ενεργειακή θωράκιση κατοικιών με τοποθέτηση μονώσεων, αντικατάσταση κουφωμάτων, καυστήρα κ.λπ. Από το πρόγραμμα μπορούν επιδοτηθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου και μεμονωμένα διαμερίσματα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:
 Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
 Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.750 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2009.
 Φέρουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί πριν από την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα, αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης.
Στην περίπτωση που το κτίριο έχει κατασκευαστεί μεν πριν από την 31.12.1979, αλλά δεν είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια λόγω ειδικών διατάξεων, που ίσχυαν πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει να προσκομισθεί αντίστοιχο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, ότι το κτίριο υφίσταται πλέον νόμιμα.
 Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.