>ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΝ ΔΕKΕΜΒΡΙΟ ΓΙΑ ALPHA EUROBANK

>

Τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου θα λειτουργεί ως ενιαίος οργανισμός η τράπεζα Alpha Eurobank, προϊόν της συγχώνευσης των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζών της χώρας, ενώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μετά τη…
συγχώνευση θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2012. Οπως αναφέρουν κύκλοι των προς συγχώνευση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι εγκρίσεις που απαιτούνται από τις γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών.
Παράλληλα, προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την εύρυθμη λειτουργία της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, λειτουργούν ομάδες εργασίας με αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ως προς το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης, το πρώτο βήμα είναι η έγκρισή της από τις γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών. Αυτές θα είναι ταυτόχρονες και έχουν οριστεί για τις 24 Οκτωβρίου. Μάλιστα, όπως έχουν αποφασίσει τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο τραπεζών, αν δεν υπάρξει απαρτία θα γίνουν επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρώτη εκ των οποίων στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 15 Νοεμβρίου. Οπως έχει συμφωνηθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και της Eurobank, οι αποφάσεις θα ληφθούν ταυτόχρονα και για τις δύο τράπεζες.
Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία σε μία από τις δύο γενικές συνελεύσεις, αυτή στην οποία θα υπάρχει απαρτία θα αποφασίσει την αναβολή της συζήτησης και της λήψης αποφάσεων.
Η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής των έκτακτων γενικών συνελεύσεων είναι η 15η Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τη συγχώνευση, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,25 δισ. ευρώ που θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2012 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου, και την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με παραίτηση των παλαιών μετόχων, που θα καλυφθεί αποκλειστικά από την επένδυση του Κατάρ.
Αφού ολοκληρωθούν οι γενικές συνελεύσεις, το τελευταίο βήμα είναι η διαδικασία έγκρισης της συγχώνευσης από τις αρμόδιες Αρχές. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, εγκριτική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει κάποιες εβδομάδες. Μετά την καταχώριση στο μητρώο, η οποία αναμένεται ότι θα έχει πραγματοποιηθεί έως τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, η νέα τράπεζα με την ονομασία Alpha Eurobank θα λειτουργεί ως ένας ενιαίος οργανισμός.


Ρεπορτάζ : Δημήτρης Πεφάνης