ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗ 50.000 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αναμένεται να αλλάξει μετά τις εκλογές η σχέση προσλήψεων και συνταξιοδοτήσεων και πιθανότατα απολύσεων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. ΝΟ στόχος για μείωση των δημόσιων υπάλληλων κατά 150.000 έως το 2015 μέσω συνταξιοδότησης δεν…
θεωρείται εφικτός και προκρίνεται η άμεση απόλυση περίπου 50.000 υπαλλήλων.

Επίσης αναμένεται να γίνει νωρίτερα η αύξηση του ορίου ηλικίας που τώρα εφαρμόζεται σταδιακά έως το 2015.