Πρωτιά της Eurobank Equities και το 2011

Την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών Χρηματιστηριακών εταιριών, με μερίδιο αγοράς 14% κατέκτησε και το 2011 η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και την κεφαλαιαγορά.

Η Eurobank EFG Equities διαθέτει το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό δίκτυο στην Ελλάδα, με 30.000 ενεργούς ιδιώτες πελάτες και 170.000 χρηματιστηριακούς κωδικούς, και παραμένει η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία στον τομέα εξυπηρέτησης ιδιωτών και εταιρικών πελατών σε πράξεις ελληνικών μετοχών καθώς και μια εκ των μεγαλυτέρων σε συναλλαγές ξένων μετοχών και ελληνικών και ξένων παραγώγων προϊόντων.

Παρά την ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία, στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, η Eurobank EFG Equities ολοκλήρωσε το 2011 τη μεγαλύτερη σε αξία ιδιωτική συναλλαγή με την πώληση της εταιρίας γενοσήμων Specifar στον πολυεθνικό όμιλο Watson Pharmaceuticals.

Επιπλέον, στον τομέα των αναδιαρθρώσεων ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του ομίλου της Hyatt Regency. Υπήρξε σύμβουλος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ ολοκλήρωσε και πλήθος άλλων συναλλαγών.

Επίσης μέσα στο 2011 ξεκίνησε η διαδικασία αποεπένδυσης της Αγροτικής Τράπεζας από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης διαδικασία στην οποία η Eurobank Equities ενεργεί ως σύμβουλος του πωλητή μετόχου, ενώ προσελήφθη και ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για την ιδιωτικοποίηση των Κρατικών Λαχείων, της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, των Περιφερειακών Αεροδρομίων, καθώς και μέρος της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Equity Partners, η Εταιρία λειτούργησε ως σύμβουλος των εταιριών MLS Πληροφορική και NGP Plastic στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.